Porcja linków na sobotę:

Czy we współczesnym społeczeństwie, w okresie największych odkryć naukowych, powstaje ‘atmosfera ignorancji’? Kilka zatrważających faktów z USA wydaje się potwierdzać tę opinię:

  • 80% amerykańskich rodzin nie kupiło i nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej ksiązki
  • około 1/3 absolwentów liceów w USA nigdy w życiu nie przeczyta książki po ukończeniu szkoły
  • około 42% absolwentów collegów nie przeczyta ani jednej książki po ukończeniu szkoły

Kapitalizm kolesiów w USA balansuje na granicy absurdu i prawa. Wall Street Journal doniosło, że każdego roku, od 2006 roku grupa amerykańskich producentów mebli drewnianych (jedna z firm nazywa się La-Z-Boy Inc., sic!) zgłaszała Departamentowi Skarbu listę chińskich producentów oskarżanych o stosowanie cen dumpingowych. Departament Skarbu po stwierdzeniu stosowania niedozwolonych praktyk miał prawo nałożyć karne cło na producentów z Chin. Okazuje się jednak, że wiele chińskich firm było wycofywanych z ‘listy podejrzanych przedsiębiorstw’ przez amerykańskich konkurentów, którzy wcześniej żądali sprawdzenia tych firm przez Departament Skarbu. Co się stało? Niedawno ujawniono, że amerykańscy producenci mebli wycofywali skargi po otrzymaniu pieniędzy od chińskich firm. Innymi słowy, chińscy producenci mebli płacili amerykańskich producentom mebli oraz reprezentującym ich prawnikom za prawo do działania na amerykańskim rynku. Do głowy przychodzą mi dwa pytania. Gdzie konkretnie w kapitalizmie kolesiów przebiega granica pomiędzy ugodą prawną a wymuszeniem? Kto dał amerykańskim producentom mebli prawa do amerykańskich konsumentów, że pobierają opłaty za wejście na ten rynek? Myślę, że opisana historia wiele wnosi do dyskusji o różnicach w podejściu do wolnego rynku pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Interesujące spojrzenie na długoterminowe, realne ceny pszenicy, kukurydzy i soi. Z poniższego wykresu wynika, że przez ostatnie 90 lat ceny podstawowych produktów rolnych znajdowały się w trendzie spadkowym (mimo rosnącego, wraz z populacją, popytu). Czy można założyć, że wraz z potencjalnym wzrostem cen, który obserwujemy, zwiększy się motywacja do szukania rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność rolnictwa? To całkiem rozsądne założenie.

Za Early Warning

Za Early Warning

Tłumaczenie fascynującego artykułu o północnokoreańskich siłach specjalnych i ich przygotowaniu do przeprowadzania akcji sabotażowych na masową skalę w Południowej Korei.

Powrót do przeszłości, konkretnie do XIX wieku, w dziedzinie praw pracowniczych w USA. Grupa Reprezentantów z Partii Republikańskiej zgłosiła projekt ustawy, która przewidywała, że rodziny korzystające z kartek żywnościowych (food stamps) traciłoby prawa do tego rodzaju pomocy rządowej jeśli, któryś z członków rodziny uczestniczyłby w strajku przeciwko swojemu pracodawcy.

Graficzna przedstawienie fatalnych danych o sprzedaży nowych domów w USA. Proszę zwrócić uwagę na wartość wskaźnika: liczba Amerykanów przypadająca na jeden sprzedany dom rocznie:

Za Bespoke

Za Bespoke

Na zakończenie, The Onion ujawnia kulisy zarządzania najbardziej skutecznym narzędziem kontroli populacji, jakie kiedykolwiek stworzono: