W poprzednim tekście zwróciłem uwagę na fakt, że przeciętne stopy zwrotu w ostatnich sesjach kwartałów są na indeksach WIG i WIG20 ujemne lub bliskie zeru. Efekt ten dotyczy nawet ostatniej sesji w roku.

Podobną analizę można sporządzić dla mWIG i sWIG. W okresie objętym badaniem (2000-2011), przeciętna dzienna zmiana mWIG to około 0,035% a sWIG to 0,07%:

ostatnie sesje miesiecy sWIG i mWig

Wyraźnie więc widać, że jeśli strojenie okienek ma się odbywać na ostatniej sesji kwartałów to zjawisko to na polskim rynku akcyjnym nie jest powszechne. Nie dotyczy całego rynku, co najwyżej poszczególnych spółek.

Być może część z Was zadała sobie pytanie czy strojenie okienek na warszawskiej giełdzie nie odbywa się wcześniej. Nie na ostatniej sesję kwartału ale na kilku ostatnich sesjach. Sprawdziłem to:

ostatnie 5 sesji miesiecy polskie indeksy

Powyższy wykres pokazuje przeciętne stopy zwrotu z pięciu ostatnich sesji (skumulowane, średnie z okresu 5 sesji a nie dla każdej sesji w tym okresie) miesięcy na indeksach mWIG, sWIG, WIG i WIG20. Dotyczy lat 2000-2011. Średnia OSK to średnia z 5 ostatnich sesji kwartałów (a więc 5 ostatnich sesji marca, czerwca, września i grudnia). Średnia OSM to średnia z wszystkich 5 ostatnich sesji miesiąca.  Średnia OSMbOSK to średnia z 5 ostatnich sesji ośmiu miesięcy, które nie są ostatnimi sesjami kwartałów:

Co się okazuje? Średnia z 5 ostatnich sesji kwartałów jest wyższa niż średnia z 5 ostatnich sesji miesięcy, które nie są końcami kwartałów. Dwa miesiące wyróżniają się szczególnie: marzec i listopad.

Podobna analizę zrobiłem dla czterech indeksów zagranicznych: brazylijskiej BOVESPA, węgierskiego BUX, niemieckiego DAX i amerykańskiego S&P 500. Okres od 2000 do 2011 roku. W tym okresie przeciętna dzienna zmiana wynosiła odpowiednio: 0,08%, 0,055%, 0,015% i 0,007. Zacznijmy od ostatnich sesji miesięcy:

ostatnie sesje miesiecy Bovespa BUX DAX SP500

Można zauważyć siłę ostatnich sesji kwartałów w Brazylii. Na pozostałych rynkach, różnica pomiędzy ostatnimi sesjami kwartałów a ostatnimi sesjami pozostałych miesięcy jest minimalna (BUX i S&P 500) lub występuje słabość ostatnich sesji kwartałów (DAX).

Podobny wykres dla 5 ostatnich sesji:

ostatnie 5 sesji miesiecy Bovespa BUX DAX SP500

Czego możemy się z tego nauczyć? Zanim zaczniemy inwestować zgodnie z jakąś regułą rynkową warto sprawdzić jak konkretnie spisuje się ona na rynku, na którym inwestujemy.