Wydawać by się mogło, że odbudowa amerykańskiego sektora finansowego po największym od Wielkiej Depresji kryzysie finansowym potrwa wiele lat. Tym bardziej, że to działania amerykańskich instytucji finansowych w największym stopniu przyczyniły się do tego kryzysu.

Tymczasem udział zysków amerykańskiego sektora finansowego w zyskach amerykańskich przedsiębiorstw zbliżył się w 2010 roku do historycznego maksimum i z impetem przekroczył 30%. Sektor finansowy wytwarzający nie więcej niż 10% wartości dodanej w amerykańskiej gospodarce inkasuje ponad 30% wszystkich zysków osiąganych przez amerykańskie firmy. Zaledwie dwa lata po przyznaniu temu segmentowi największej w historii pomocy rządowej kiedykolwiek udzielonej prywatnym instytucjom. Dyskusję o przeroście sektora finansowego można więc rozpocząć na nowo.

Pokazują to dwa poniższe wykresy. Pierwszy przedstawia udział zysków sektora finansowego w zyskach ogółem przedsiębiorstw w USA:

Za Wall Street Journal

Za Wall Street Journal

Drugi wykres podaje zanualizowane zyski sektora przedsiębiorstw i sektora finansowego w miliardach dolarów:

Za Felix Salmon

Za Felix Salmon

W dwa lata po kryzysie finansowym, którego motywem przewodnim było ratowanie instytucji zbyt dużych by upaść (Too Big To Fail), czyli banków, których niekontrolowany upadek mógłby zagrozić stabilności całego systemu finansowemu i stabilności gospodarki poziom koncentracji w amerykańskim sektorze bankowym osiągnął historyczne maksima:

Za Financial Times

Za Financial Times

Tak wygląda porównanie pozycji 4 największych amerykańskich banków w 1992 i 2010 roku w podstawowych segmentach usług finansowych:

Za Submerging Markets

Za Submerging Markets

Oczywiście, wynagrodzenia wypłacane na Wall Street nie mogłyby pozostać w tyle za takim rozwojem sytuacji. Osiągnęły w 25 największych korporacjach z Wall Street 135 mld USD z więc poziom o 5,7% wyższy od wartości z 2009 roku:

Za Wall Street Journal

Za Wall Street Journa

To o tyle interesujące, że media finansowe koncentrowały się na spadku wartości bonusów pieniężnych wypłaconych w 2010 roku na Wall Street w porównaniu z rokiem ubiegłym i opinii publicznej mogła uciec z pola widzenia zmiana struktury wynagrodzeń w sektorze finansowym.