Porcja linków na niedzielę:

Ilu jest w Polsce biegłych wyspecjalizowanych w kwestiach finansowych? Można się pomylić o jednego.

Znów polski wymiar sprawiedliwości w roli głównej. Na ile skazany został rzeczoznawca majątkowy, który na zlecenie Marka P. (tak, tego od Komisji Majątkowej) zaniżył wartość gruntu z 34 mln na 6 mln zł, a więc de facto spowodował, że Skarb Państwa stracił 28 mln złotych? Półtora roku więzienia w zawieszeniu i… 20 tysięcy złotych grzywny (oraz 2 lata zakazu pełnienia zawodu). Nie narażając się na ryzyko wyższego wyroku niż ten, który otrzymał rzeczoznawca, trudno wyrazić swoją opinię o tym postanowieniu sądu.

Bardzo interesujący wykres z Bespoke, pokazujący jeden z problemów kapitalizmu korporacyjnego. Wykres przedstawia udział prezesów (CEO) 500 największych amerykańskich firm w kapitale akcyjnym zarządzanych przez nich korporacji:

Za Bespoke

Za Bespoke

Coś bardzo kontrowersyjnego: znany z libertariańskich poglądów, profesor prawa James Lindgren (10 artykułów naukowych, 8 cytowań, średnia cytowań na artykuł: 0,8) na podstawie analizy danych z 16 badań opinii społecznych z lat 1980-2004 udowadnia, że respondenci, którzy wyrażają tradycyjnie rasistowskie poglądy i wykazują brak tolerancji dla niepopularnych grup są bardziej skłonni popierać rządową redystrybucję dochodów i wyrażać poglądy antykapitalistyczne. O jak silnych korelacjach mówimy? W przypadku rasizmu i redystrybucji (autor arbitralnie wybrał 3 pytania dotyczące rasizmu i 3 pytania dotyczące redystrybucji, nie udostępnił całej bazy danych) współczynnik korelacji rang Spearmana waha się od 0,067 do 0,142, w przypadku rasizmu i antykapitalizmu (autor arbitralnie wybrał 6 pytań dotyczących antykapitalizmu, nie udostępnił całej bazy danych) wynosi od 0,042 do 0,201. Lindgren nie zdecydował się uwzględnić wpływu edukacji i dochodów w tej analizie choć w przypadku modeli równań strukturalnych ze zmienną ukrytą, edukacja i dochody, obniżyły związek pomiędzy rasizmem a popieraniem redystrybucji i antykapitalizmem o 2/3, z odpowiednio 0,27 i 0,33 do 0,1 i 0,11.

Fascynujące jest też użycie wskaźnika nietolerancji wobec rasistów, komunistów, homoseksualistów, ateistów i ekstremalnych militarystów i zestawienie go z poglądami antykapitalistycznymi. Lindgren zdecydował się także podać korelację pomiędzy datkami na organizacje charytatywne i popieraniem redystrybucji dochodów (-0,161) bez uwzględniania dochodów. Warto przeczytać, choć fakt, że autor nie uznał za stosowne udostępnienie bazy danych, z której korzystał, wyklucza możliwość krytycznej analizy badań.

10 wykresów podatkowych i budżetowych przygotowanych przez The Center on Budget and Policy Priorities. Proszę zwrócić uwagę na trzeci wykres pokazujący wielkość dochodów z CIT jako odsetek amerykańskiego PKB. Ten wskaźnik obniżył się z około 4%-5% w latach 50’ i 60’ do około 1% obecnie.

9 faktów dotyczących podatków, które bogaci chcą ukryć przed resztą społeczeństwa. Interesująca jest informacja o obciążeniu stanowymi i lokalnymi podatkami. We wszystkich stanach z wyjątkiem Vermontu, biedni płacą wyższy odsetek swoich dochodów niż bogaci. Na przykład w Alabamie, wskaźnik ten wynosi 11% dla zarabiających mniej niż 13 000 USD i 4% dla zarabiających więcej niż 229 000 USD.

Wykres dnia, umożliwia wyrobienie sobie zdania o konkurencyjności polskiego systemu bankowego. Przedstawia wielkość opłat za transakcje kartami kredytowymi w poszczególnych państwach:

Za CS Monitor

Za CS Monitor

A co Wy przeczytaliście interesującego?