World Bank, International Finance Corporation (IFC) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC) od kilku lat tworzą raport Paying Taxes. Analitycy tych trzech instytucji mierzyli czasowe i kosztowe obciążenia podatkowe modelowego w przedsiębiorstwa (60 pracowników) w wybranych państwach:

  • ile razy przedsiębiorca płaci podatek
  • ile czasu zajmują formalności związane z płaceniem podatku
  • jak wysokie jest obciążenie wszystkimi podatkami: Total Tax Rate

Total Tax Rate (TTR) to odsetek zysków przed wszystkimi podatkami, które przedsiębiorstwo płaci we wszystkich podatkach (wszystkie zapłacone podatki/commercial profit):

  • podatkach od zysków
  • podatkach od pracy (składki emerytalne, zdrowotne, etc)
  • w podatkach od sprzedaży (w tym VAT)
  • w podatkach od nieruchomości
  • w innych podatkach (na przykład od czynności prawnych)

TTR dla Polski wynosi 42,3%, mniej niż średnia dla UE (44,2%) i świata (47,8%), Słowacji (48,7%) i Estonii (49,6%) ale więcej niż w Irlandii (26,5%) czy Danii (29,2%). Zobaczcie sami:

Za Paying Taxes 2011

Za Paying Taxes 2011

Tym co zdecydowanie wyróżnia polski system podatkowy jest stopień skomplikowania determinujący ilość godzin, które rocznie modelowy przedsiębiorca musi poświęcić na spełnienie wszystkich podatkowych formalności: 325. Tylko Czechy (557) i Bułgaria (618) notują gorszy wynik w UE. W Szwecji ten wskaźnik wynosi 122, w Estonii 81 a Irlandii 76. Interesujące jest zestawienie wyników Norwegii (87) i Singapuru (84) oraz Hong Kongu (80):

Za Paying Taxes 2011

Za Paying Taxes 2011