Postanowiłem sobie stworzyć jakąś sensowną bazę spółek z alternatywnego systemu obrotu – NewConnect. Przy okazji zweryfikowałem to co przeczytałem na oficjalnej stronie rynku NewConnect:

30 sierpnia 2007 r. ruszył nowy, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu (…)

To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe będzie także notowanie firm z innych branż).

NewConnect jest rynkiem dla spółek reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi).

Co zrobiłem? Sprawdziłem jaki udział w kapitalizacji NewConnect oraz liczbie spółek na NewConnect mają spółki z poszczególnych sektorów (dane z 20.04.2011).

Zacznijmy od udziału poszczególnych sektorów w kapitalizacji NC, która na zamknięcie w środę 20 kwietnia 2011 wyniosło około 6,2 mld złotych:

sektory na NC

231 spółek notowanych NC reprezentowało 15 sektorów:

sektory na NC liczba spółek

Interesująco przedstawia się przeciętna kapitalizacja spółek z poszczególnych sektorów:

sektory na NC przecietna kapitalizacja

Przeciętna spółka notowana na NC ma kapitalizację 27 mln złotych. Co ciekawe, mediana kapitalizacji to tylko 15 mln złotych co sugeruje, że przeciętna wyciągana jest przez kilka spółek o dużej kapitalizacji (pomiędzy 100 a 200 mln). Liderem kapitalizacji była spółka Mobruk (313 mln). Na drugim miejscu znajduje się firma Balticon (185 mln), o której pisałem na blogu.

Takiego obrazu rynku NewConnect spodziewaliście się?