Porcja linków na sobotę:

W 2004 roku New Jersey podniosło stanowy podatek dochodowy dla osób o rocznych dochodach powyżej 500 000 USD z 6,37% do 8,97%. Po podwyżce podatku liczba milionerów płacących podatki w New Jersey zwiększyła się w kolejnych latach. Część milionerów wyjechała ale ten ubytek zrekompensowała kreacja nowych milionerów. Autorzy badań sprawdzili więc czy odsetek emigrantów wśród osób dotkniętych podwyżką podatku (zarabiających powyżej 500 000 USD) odbiegał od wskaźnika emigracji zamożnych osób nie podlegających podwyżce podatku (zarabiających od 200 000 do 500 000 USD). Efekt podwyżki podatku nie miał mierzalnego efektu na wskaźnik migracji. Pozostaje więc odpowiedzieć na pytanie: czy dane statystyczne są nierzetelne czy autorzy badań posłużyli się błędną metodologią?

Rok 2011. Era wiedzy. Społeczeństwo oparte na informacji. Gubernator stanu Texas ogłasza wielkanocny weekend dniami modlitwy o deszcz.

Bespoke o ostatnim rajdzie na rynku srebra:

Za Bespoke

Za Bespoke

BBC o cenach chleba i dwóch regionalnych rewolucjach: europejskiej Wiośnie Ludów z 1848 roku i arabskiej Zimie Ludów z 2011 roku. Fascynujący wykres:

Za BBC

Za BBC

Mapa pokazująca największych producentów ropy naftowej w latach 1960-2010.

Intrygujący projekt pokazujący indyjską biurokrację (oraz biurokrację z innych państw) na kilkudziesięciu zdjęciach. Uwaga: wielu przeciwników biurokracji uzna prezentowane zdjęcia za drastyczne.

The Economist o potencjalnej bańce spekulacyjnej na rynku ziemi rolnej w USA. Argumenty zwolenników opinii o spekulacyjnym bąblu i zwolenników opinii o fundamentalnych i trwałych powodach wzrostu cen ziemi rolnej są interesujące. Dużą wagę przywiązuję do małego udziału akcji kredytowej w kreowaniu hossy na rynku ziemi rolnej.

Interesująca analiza premii rynku akcyjnego (w stosunku do rynku obligacji). W okresie 1802-2010 premia ta według Ibbotson Associates wyniosła 2,7% rocznie. W tym samym okresie 10 letnie stopy zwrotu z akcji były w 71% miesięcy wyższe niż 10 letnie stopy zwrotu z obligacji (ten sam wskaźnik dla 20 letnich stóp zwrotu wyniósł 83%). Zdarzały się jednak kilkudziesięcioletnie okresy przewagi rynku obligacji.

Za Rob Arnott

Za Rob Arnott

Coś dla osób borykających się w życiu zawodowym z nadmiarem poczty elektronicznej. Inbox Zero – wykład o tym w jaki sposób zarządzać pocztą elektroniczną:

A co Wy przeczytaliście interesującego?