W poprzednim tekście podałem przeciętne stopy zwrotu w poszczególnych miesiącach kalendarzowych dla najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy. Kilku czytelników zwróciło uwagę, że same przeciętne stopy zwrotu, bez dodatkowych informacji, nie są wystarczającym fundamentem strategii inwestycyjnej. To były bardzo słuszne uwagi.

Nie używam strategii opartej tylko i wyłącznie na miesięcznej sezonowości (choć od dłuższego stosuję strategię opartą na efekcie pierwszych sesji miesiąca). Pokazanie miesięcznych sezonowości nie służy zachęceniu do oparcia na nich strategii inwestycyjnej – raczej do uwzględnienia tego zjawiska przy decyzjach inwestycyjnych. Dlaczego?

Myślę, że klarownej odpowiedzi na to pytanie udzieli tabela zawierająca pełne dane o majowej sezonowości na WGPW, w latach 2000-2010. Przy okazji wyjaśni się dlaczego na wykresach zbiorczych podaję tylko przeciętną stopę zwrotu – zwyczajnie, nie ma miejsca na całość danych, które mogą wyglądać tak (SD to odchylenie standardowe, Ś gdy + to średnia z okresów z pozytywną stopą zwrotu, % + to odsetek wzrostowych miesięcy, Min to minimalna stopa zwrotu):

majowa sezonowosc

Oczywiście podobne zestawienia można sporządzić dla poszczególnych spółek. Należy jednak oczekiwać zdecydowanej wyższej zmienności.