By zakończyć temat sezonowości miesięcznej na WGPW brakuje jeszcze pokazania jak zachowują się w poszczególnych miesiącach indeksy sezonowe oraz pokazania sezonowości miesięcznej na poszczególnych spółkach.

Zacznijmy od spółek ponieważ w tym przypadku powstaje najwięcej kontrowersji. Trzeba bowiem pamiętać, że dysponujemy na WGPW co najwyżej kilkunastoma obserwacjami i jeden ekstremalny miesiąc (wysokiego, dwucyfrowego wzrostu lub spadku) spowodowany jakimś wydarzeniem może zakłócić całą statystykę. Z drugiej strony, to właśnie na spółkach, najłatwiej można znaleźć efekty sezonowości będące czynnikiem sezonowości działalności operacyjnej. Dotyczyć to może spółek z sektora IT, niektórych segmentów sektora spożywczego czy niektórych przedstawicieli sektora handlu detalicznego.

Postanowiłem pokazać sezonowość w maju, opartą na latach 2000-2010, baza Bossa. Wybrałem 10 spółek o najwyższym odsetku dodatnich  stóp zwrotu w maju. By nie wprowadzać zamieszania, podałem tylko pierwszą literę nazwy spółek (7 pozycja to KGHM):

sezonowosc maja 10 spolek

Czy na podstawie takich danych można podejmować decyzje rynkowe? Szczerze mówiąc: nie sądzę Choć dwie pierwsze spółki w zestawieniu wyglądają interesująco. Czy zdecydowałbym się na podstawie tych danych otworzyć pozycję? Nie wiem.

Poznanie sezonowości indeksów sektorowych może pełnić inną funkcję niż sezonowość poszczególnych spółek. Moim zdaniem służyć może kształtowaniu naszego sentymentu do konkretnych sektorów. Choć trudno wykluczyć zbudowanie sensowej strategii inwestycyjnej opartej o sezonowość sektorów, zwłaszcza jeśli dodamy do niej inne klasy aktywów. Tak wygląda sezonowość indeksów sektorowych (w nawiasie ilość obserwacji, część indeksów sektorach istnieje dopiero kilka lat i nie uwzględniłem ich w zestawieniu).

WIG Informatyka:

sezonowosc miesieczna WIG Info

WIG Spożywczy:

sezonowosc miesieczna WIG Spoz

WIG Banki:

sezonowosc miesieczna WIG Bank

WIG Budownictwo:

sezonowosc miesieczna WIG Budo

WIG Telekomunikacja:

sezonowosc miesieczna WIG Tele