Porcja spóźnionych linków na długi weekend:

Warto przeczytać nowy raport, który udostępnił Jeremy Grantham. Grantham zdecydował się przeanalizować sytuację na rynku surowców i towarów.  Rozważania Granthama można podsumować tak: trwający ponad stulecie długoterminowy trend spadku realnych cen surowców odwrócił się. Przyczyny tego zjawiska mają charakter fundamentalny i związane są ze wzrostem popytu (rosnąca liczba bogacącej się ludzkości) oraz napięciami podaży związanymi z ograniczoną wielkością dostępnych surowców.

Interesujący artykuł w New York Times zajmujący się tym jak mógłby wyglądać system finansowy bez FED. Ktoś przecież musiałby emitować pieniądze. Jeśli nie Departament Skarbu (to przecież gorzej niż FED) to prywatne banki. No właśnie: kogo rozpala wizja JP Morgan i Goldman Sachsa kontrolujących podaż pieniądza w USA?

Tak dużo naczytałem się o tym, że interwencje rządowe zwiększają koszty ochrony zdrowia w USA, że po przeczytaniu artykułu o rosnących kosztach ochrony zdrowia domowych zwierząt w USA (prognozowany wzrost o 10% w 2011 roku) nie mogę przestać się zastanawiać, które działania amerykańskiego rządu są za ten wzrost odpowiedzialne.

Kolejny hazardzista, który z  obstawiania wyników ligi NBA uczynił pełnoetatową, dobrze płatną pracę.

Wykresy pokazujące religijność Amerykanów w latach 1970-2010. Bardzo trudno dostrzec na nich  sekularyzację amerykańskiego społeczeństwa.

Coś dla wszystkich, którzy uważają, że kapitał nie ma narodowości. Włoskie władze bronią koncern rolno-spożywczy Parmalat przed przejęciem przez francuskiego konkurenta: Groupe Lactalis. Tylko na rynkach wschodzących takie działanie piętnowane jest jako nacjonalizm ekonomiczny?

Kolejne badania naukowe analizujące możliwość wykorzystywania zagregowanych informacji o wolumenie i sentymencie wiadomości wysyłanych przez użytkowników serwisu Twitter do konstruowania strategii inwestycyjnych.

Jak wysoką cenę (mierzoną utratą reputacji) zapłaci Warren Buffett za ‘aferę Sokola’. Interesujący tekst o zużywaniu się mitu Buffetta.

W czasie przesłuchania w Kongresie wyszły na jaw kolejne przypadki, w których Goldman Sachs wprowadzał w błąd swoich klientów. Czy ktoś jeszcze przejmuje się takimi informacjami?

Rynek ropy naftowej jako naturalny proces redystrybucji bogactwa od państw importujących ropę do państw eksportujących ropę. W grę wchodzi 2,4 bln USD rocznie.

Wykres dnia, składniki rentowności dziesięcioletnich obligacji USA:

skladniki rentownosci 10 latki

Za Global Macro Monitor

A co Wy przeczytaliście interesującego?