Na rynku NewConnect zadebiutowała dziś spółka In Point, która 31 stycznia przejęła Przedsiębiorstwo „Portal Aukcyjny” Podbij.pl w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, za kwotę 819.120,00 zł. To ostatnie przedsiębiorstwo prowadzi portal aukcji groszowych.

O aukcjach groszowych pisałem w październiku 2009 roku. Zacytowałem Tylera Cowena, który o modelu biznesowym aukcji groszowych napisał, że jest najbardziej zbliżonym do czystego, destylowanego zła ze wszystkich modeli jakie kiedykolwiek widział. W tekście ostrzegłem przed modelem biznesowym aukcji groszowych, który dla klientów tych portali tworzył grę o sumie ujemnej a dla przeciętnego użytkownika oferował negatywną oczekiwana stopę zwrotu.

W grudniu 2010 roku zwróciłem uwagę na medialne doniesienia o oszustwach popełnianych przez portal aukcji groszowych Fruli. Cytuję wypowiedź rzeczniczki Policji: Takie działanie zapobiegało wygrywaniu aukcji przez jej rzeczywistych użytkowników, a portal zarabiał na “podbiciach” wykupionych przez klientów.

Przeglądnąłem więc Dokument Informacyjny In Point by dowiedzieć się czegoś więcej o sektorze aukcji groszowych w Polsce. Najważniejsza informacja jest optymistyczna: przychody portalu Podbij.pl spadły w 2010 roku drastycznie w porównaniu z latami 2008 i 2009:

podbij

Za Dokument Informacyjny In Point

Oto w jaki sposób skomentowano te dane: W początkowym okresie działalności portalu tj.: od września 2008 roku do maja 2009 roku Podbij.pl dzięki swojej innowacyjności oraz prowadzeniu na szeroką skalę akcji promocyjnych cieszył się ogromną popularnością i w okresie tym notował największe obroty. Wysoka rentowność przełożyła się na bardzo dobry wynik w pierwszym kwartale działalności w 2008 roku. Od lutego 2009 roku narastała liczba nowych konkurencyjnych portali stosujących podobną formułę aukcji. W szczytowym okresie tj. w czerwcu 2009 roku było ich na Polskim rynku ponad 80. Początkowe duże zainteresowanie tego typu licytacjami oraz pojawienie się tak dużej liczby konkurencyjnych portali przełożyło się znacząco na dynamikę wzrostu portalu Podbij.pl, który do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie powrócił do swojego maximum z okresu wrzesień 2008 – maj 2009.

W styczniu 2011 roku In Point zapłacił za portal Podbij.pl około 820 000 złotych. Podbij.pl jest jednym z liderów rynku aukcji groszowych w Polsce, z udziałem na poziomie 25%. Posiada około 220 000 użytkowników.

Proszę skonfrontować te dane z teoretyczną wyceną Podbij.pl sporządzoną według metodologii Cubestat.com:

Za Dokument Informacyjny In Point

Za Dokument Informacyjny In Point

Myślę, że powyższa dywergencja może działać jak zimny prysznic na głowach właścicieli portali wyceniających swoje produkty podobną metodologią (wartość nazwy, linków prowadzących do strony, miejsca w rankingach i ruchu).

Jak duży jest rynek aukcji groszowych w Polsce? W DI napisano, że rocznie na polskich aukcjach groszowych sprzedaje się około 100 000 przedmiotów. Jeżeli średnia wartość przedmiotu wynosi około 500 zł, to wartość licytowanych produktów może osiągać 50.000.000 zł. Na polski rynek All-Pay należy więc patrzeć w kategorii kilkudziesięciu milionów złotych.

Kim jest i co robi przeciętny użytkownik portalu aukcji groszowych? Statystyczny użytkownik portalu Podbij.pl ma od 18 do 30 lat (40% ogółu użytkowników), odwiedza portal minimum 1 raz dziennie, spędza na nim około 25 min. Średnie zamówienie składane przez użytkownika ma wartość 60 zł, przy średniej ilości 3000 zamówień na miesiąc, w którym przeprowadzanych jest około 700 aukcji.

Oto co w dokumencie informacyjnym napisano o ryzyku zmiany przepisów regulujących rynek aukcji typu All-Pay (aukcji groszowych – T):

Z racji na trwającą dyskusję wokół aukcji typu All-Pay zarówno w Polsce jak i na świecie, istnieje ryzyko zmiany podejścia ustawodawców do tego typu działalności, co w efekcie może doprowadzić do znaczącego wzrostu opodatkowania tego typu formy działalności lub może zaowocować koniecznością pozyskiwania kosztownych pozwoleń, decyzji i przeprowadzania złożonych procedur administracyjnych. Emitent, jako jedyny tego typu podmiot na rynku, pośrednio zabezpieczył sferę swojej działalności, poprzez uzyskanie pozytywnej decyzji interpretacyjnej, wydanej przez Ministra Finansów. Dzięki temu zniwelowane zostało ryzyko zmiany oceny formatu wybranego przez Podbij.pl, w tym ryzyko uznania Podbij.pl za grę losową. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że dojdzie do zdecydowanej zmiany podejścia organów publicznych do działalności prowadzonej przez Spółkę. Ryzyko to jednak zmniejszyło się zdecydowanie z końcem roku 2009, kiedy to ustawodawca polski dokonał zmian w prawie, a przede wszystkim uporządkował rynek aukcji internetowych typu All-Pay.

Co jeszcze jest czynnikiem ryzyka?

U podstaw zasady działania systemu aukcji All-Pay leży założenie, że część z użytkowników nie wygrywa licytacji. Dlatego też kluczem jest odpowiednie ustalenie proporcji pomiędzy popytem a podażą, stąd kluczową rolą administratora portalu, czyli Podbij.pl – jest właściwy dobór ilości wystawianych produktów tak, aby jednocześnie zadowolić jak największą liczbę użytkowników, nie narażając spółki na straty.

Tak przedstawia się sytuacja sektora aukcji groszowych opisana przez insiderów. Pozostaje jedynie żałować, że DI nie zawiera dokładnych danych o rentowności portalu w 2009 i 2008 roku. Wraz z danymi kwartalnymi można będzie sprawdzić aktualną rentowność Podbij.pl. Poziom rentowności ze ‚złotego okresu’ aukcji groszowych pozostanie chyba tajemnicą.