Społeczność internetowa nie przepada za polityczną poprawnością. Dlatego przygotowałem trzy niepoprawne politycznie wykresy.

Pierwszy wykres przedstawia opodatkowanie pracy, dla osoby samotnej zarabiającej przeciętną pensję w wybranych państwach OECD.

Za Daily Chart

Za Daily Chart

Najważniejsze dane, pokazujące procentowe oprocentowanie pracy znajdują się w prostokątnych ramkach po prawej stronie. Wartość dla Polski wynosi 34,3% i jest wyższa niż USA, UK czy Japonii. To uzupełnienie moich poprzednich niepoprawnych politycznie wpisów:

Drugi wykres pokazuje czynniki odpowiedzialne za amerykański deficyt budżetowy w latach 2001-2019 (od 2011 to oczywiście prognoza):

Za Center on Budget and Policy Priorities

Za Center on Budget and Policy Priorities

Proszę zwrócić uwagę ile do deficytu dokładają obniżki podatków dokonane za prezydentury Busha oraz koszty wojen rozpoczętych za prezydentury Busha a ile działania stymulujące gospodarkę zainicjowane przez administrację Obamy:

Ostatni wykres przedstawia efektywną stopę podatkową dla rodziny zarabiającej medianę dochodów w USA oraz dla grupy 400 najbogatszych Amerykanów w latach 1955-2007:

Za Big Picture

Za Big Picture

Ten wykres po prostu zdumiewa. W 2007 roku typowa amerykańska rodzina płaci podatki według dwukrotnie wyższej efektywnej stawki niż ich dziadkowie w 1955. Tymczasem 400 najbogatszych Amerykanów płaci podatki według stawki trzy razy niższej niż ich dziadkowie w 1955 roku.