Większość inwestorów, którzy kiedyś zetknęli się z analizą techniczną słyszała pewnie wyrażenie ‘Golden Cross’. Golden Cross ma miejsce wtedy gdy krótkoterminowa średnia krocząca przebija od dołu długoterminową średnią kroczącą. Najczęściej wymienianą kombinacją średnich jest 50 dniowa i 200 dniowa.

Golden Cross uznawany jest za bardzo pozytywny sygnał. Nie bez powodu – opisane wyżej zachowanie średnich kroczących wskazuje na trend wzrostowy i zachęca inwestorów do skorzystania z efektu momentum.

Niedawno zetknąłem się z analizą (via blog Reformed Broker) stopy zwrotu indeksu Dow Jones po wystąpieniu Golden Cross. Badania dotyczyły okresu od 1950 roku i od 1990 roku. W dłuższym okresie zanotowano 31 takich zdarzeń, w okresie od 1990 roku – 12 zdarzeń.

Postanowiłem sprawdzić jak sytuacja wygląda na warszawskiej giełdzie. Przy okazji, pokażę czytelnikom co może mnie interesować przy tworzeniu strategii inwestycyjnych. Może nawet nie tyle co może mnie interesować ale w jaki sposób do tego podchodzę.

Badania obejmują z okres od  1 stycznia 1999 do 3 czerwca 2011 roku. Korzystałem z bazy Stooq. Obs to liczba zaobserwowanych Golden Cross, Y to liczba sesji po Golden Cross, dla których badałem stopy zwrotu. ROC GC to średnia stopa zwrotu w Y sesji po Golden Cross a % poz to procent pozytywnych stóp zwrotu w Y sesji po Golden Cross. W kolumnie D ROC znajduje się przeciętna ROC dla dowolnych Y sesji w badaniu (te obliczenia zrobił Darkh). Wyniki dla czterech głównych indeksów przedstawiają się tak:

golden cross 4 indeksy

Mój komentarz: o ile stopy zwroty w krótkich okresach po wystąpieniu Golden Cross pełne są rynkowego szumu to trzymiesięczne stopy zwrotu po tym zdarzeniu mogą sugerować, że Golden Cross jest oznaką silnego trendu wzrostowego.

Problemem jest tu niewielka liczba obserwacji. Sprawdziłem więc wszystkie Golden Cross na wszystkich indeksach i spółkach z WGPW dostępnych w bazie Stooq. Na 375 walorach (spółkach lub indeksach) wystąpiły Golden Cross początkiem istnienia notowań na WGPW a 3 czerwca 2011. Łącznie zaobserwowałem 1882 takie zdarzenia.

Przeciętna  stopa zwrotu dla 5 sesji po Golden Cross to 1,1%, dla 20 sesji to 3,3% a dla 65 sesji 11,6%.