W okresie 10 pierwszych lat XXI wieku cywilizacja ludzka wytworzyła około 23% wszystkich dóbr i usług, które wytworzyła od roku 0. Współczesna gospodarka potrzebowała 10 lat by wytworzyć tyle dóbr ile ludzkość wytworzyła od I do XIX wieku, przez 1900 lat.

Bardzo podoba mi się zestawienie wkładu poszczególnych stuleci w łączną sumę przeżytych lat i wytworzonych dóbr w okresie od roku 0 do 2010, które zamieścił The Economist na podstawie opracowań Angusa Maddisona:

Za Daily Chart

Za Daily Chart

Proszę zwrócić uwagę, że przeżyte lata to jakby liczba ludności pomnożona przez średnią długość życia a wytworzone dobre to liczba ludności pomnożona przez efektywność gospodarki (PKB per capita). Tak więc na olbrzymi wkład XX i XXI wieku w ‘tworzenie historii’ w okresie 0-2010 wpływ ma z jednej strony znaczny przyrost ludności (z 1 mld w 1810 do 7 mld w 2010) w ostatnich 200 latach a z drugie strony wzrost produktywności. Wzrost produktywność można dostrzec analizując zmianę światowego PKB per capita w ostatnich dwóch tysiącleciach.

Jak podaje The Economist, pod względem przeżytych lat 10 lat XXI wieku wyprzedza już cały XVII wiek.

Omawiając wyniki monumentalnych badań Maddisona jeszcze raz spojrzałem na wyniki gospodarcze USA w XIX i XX wieku zainspirowany charakterystycznym rozumowaniem jednego z uczestników dyskusji o bitcoinie: To jakoś w USA do 1913 roku, kiedy technicznie rzecz biorąc podatków tam nie było, kraj istniał i był w fazie najbardziej spektakularnego wzrostu, która uczyniła go światową potęgą.

No właśnie, w latach 1820-1870 przeciętny roczny wzrost PKB per capita w USA wynosił 1,3%, w latach 1870-1913 było to 1,8%. Co było dalej? W latach 1913-1950 wzrost PKB per capita wyniósł 1,6%, w latach 1950-1973 spektakularne 2,4%, w latach 1973-1996 wyniósł 1,5%.

Spektakularny rozwój gospodarczy USA przeżywały więc w latach 1950-1973. Rząd budował autostrady, wysyłał człowieka na Księżyc a najlepiej zarabiający podlegali nawet 90% stawce podatku PIT. Na szczęście, doskonale zdajemy sobie sprawę, że korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego.