Sytuacja polityczna w USA nie pozwala na sensowne prognozowanie tego czy w USA dojdzie do technicznego zdarzenia kredytowego (technical default) czy nie. Inwestorzy na Intrade zakładają 10% prawdopodobieństwo podniesienia limitu długu do 31 lipca 2011 i 75% prawdopodobieństwo podniesienia limitu długu do 31 sierpnia 2011 roku.

Dużo większe jest prawdopodobieństwo obniżenia ratingu kredytowego USA z AAA. Standard & Poor’s ocenia, że istnieją 50% prawdopodobieństwo obniżenia ratingu USA w najbliższych trzech miesiącach. Jakie będą tego konsekwencje?

To zależy od reakcji instytucji finansowych. Utrata przez USA ratingu AAA wstrząśnie globalnym rynkiem finansowym ponieważ amerykańskie papiery skarbowe stanowią 59% wszystkich obligacji skarbowych z ratingiem AAA. Pozostałe 41% przypada na:

  • Niemcy – 10%
  • Francja – 9%
  • Wielka Brytania – 8%
  • Kanada – 5%
  • Australia, Austria, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia, Singapur i Hong Kong – 9%

Największe rynki obligacji skarbowych pokazuje poniższe zestawienie:

Za Nomura

Za Nomura

Utrata przez USA ratingu AAA nie musi jednak oznaczać zmasowanej wyprzedaży amerykańskich obligacji i wzrostu ich rentowności. Pokazuje to przykład Japonii, która rating AAA utraciła w 2001 roku. Co działo się z rentownością japońskich obligacji?

Za Market Beat

Za Market Beat

Tak więc utrata przez USA ratingu AAA nie musi oznaczać wyprzedaży na rynku obligacji. Tym bardziej, że sytuacja na rynku wskazuje, że amerykańskie obligacje są traktowane przez inwestorów jako bezpieczna przystań na wypadek obniżenia ratingu lub technicznego zdarzenia kredytowego – tak uważa Thomas Simons z Jefferies & Co. Dziś, przy 2% spadku indeksu S&P 500 rentowność 10 – letnich obligacji wzrosła o 2 punkty bazowe do poziomu 2,98%.

Z technicznego punktu widzenia, obniżenie ratingu USA może wywołać największe wstrząsy na rynku repo, sektorze funduszy rynku pieniężnego i rynkach kredytowych, na których amerykańskich obligacji używano jako zabezpieczenia. W tym jednak przypadku kluczowe znaczenie będzie mieć reakcja uczestników rynku, w tym Rezerwy Federalnej oraz izb obrachunkowych. Jeśli bank centralny zapewni płynność a standardy wyceny zabezpieczeń zostaną obniżone to utrata ratingu AAA może nie wywołać poważnych reperkusji. Wszystko zależy od tego z jakim sentymentem rynki podejdą do tej decyzji.

Dużo poważniejsze konsekwencje może mieć techniczne zdarzenie kredytowe.