National Employment Law Project przygotował interesujący raport analizujący zmiany na amerykańskim rynku pracy w czasie ostatniej recesji i odrodzenia. Badacze zajęli się zmianami zatrudnienia w trzech segmentach rynku pracy wyodrębnionych na podstawie mediany zarobków.

Wyodrębniono trzy segmenty*:

  • niskie wynagrodzenia – mediana stawki godzinowej od $7,5 do $13,5
  • średnie wynagrodzenia – mediana stawki godzinowej od $13,5 do $20,7
  • wysokie wynagrodzenia – mediana stawki godzinowej od $20,7 do $53

Co się okazało? W czasie recesji najmocniej zredukowana etaty w segmencie średniego wynagrodzenia – utracono 9,5% wszystkich etatów sprzed recesji. W I segmencie było to utracono 3,4% etatów a w III segmencie 2,9%.

W czasie odrodzenia najwięcej etatów powstało w segmencie niskiego wynagrodzenia – stworzono 3,2% wszystkich etatów z początku odrodzenia. W II segmencie odbudowano 1,2% etatów, w III segmencie utracono dalsze 1,2% miejsc pracy – w czasie odrodzenia gospodarczego.

Powyższe dane podsumowuje tabela:

Za National Employment Law Project

Za National Employment Law Project

Te same dane w ujęciu liczbowym przedstawia wykres poniżej:

Za National Employment Law Project

Za National Employment Law Project

Warto zestawić te informacje z danymi o nowych miejscach pracy w okresie 2001-2008:

Za National Employment Law Project

Za National Employment Law Project

Z powyższych danych wyłania się pesymistyczny obraz gospodarki, która na przestrzeni całej dekady utraciła około 3,5 mln miejsc pracy w segmencie średnich wynagrodzeń.

Warto także zwrócić uwagę na zmiany mediany wynagrodzeń w okresie 2008-2011. Dla wszystkich segmentów, mediana realnych wynagrodzeń spadła o 0,6%, dla najniższego segmentu o 2,3%. Czy to wygląda na presję inflacyjną?

Za National Employment Law Project

Za National Employment Law Project

* W I segmencie znaleźli się na przykład sprzedawcy w handlu detalicznym, kasjerzy, kelnerzy, etc. W II segmencie znaleźli się na przykład operatorzy maszyn, księgowi, managerowie niższego szczebla, nauczyciele, etc. III segment zawierał na przykład pracowników IT, pielęgniarki, managerów, inżynierów, etc. Szczegółowe zestawienie znajdziecie na stronie 3 podsumowania.