Blog Daily Chart na stronach The Economist opublikował dwa wykresy pokazujące udział rynków wschodzących w poszczególnych, globalnych wskaźnikach gospodarczych. Wykresy te podkreślają trzy niezwykle ważne procesy.

Po pierwsze, rynki wschodzące stają się siłą napędową globalnej gospodarki. W 2011 roku udział emerging markets w globalnym PKB z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP – purchasing-power parity) wyniesie 54%. W przypadku PKB mierzonego cenami rynkowymi udział EM jest mniejszy. W 2010 roku wyniósł 38% – dwa razy tyle co dwie dekady temu.

Rynki wschodzące dominują już w przypadku produkcji przemysłowej o czym świadczy udział EM w globalnej konsumpcji miedzi i stali. Emerging markets odpowiadają już za ponad połowę inwestycji w środki trwałe i przyciągają ponad połowę zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Po drugie, mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego w ostatnich trzech dekadach rynki wschodzące zdecydowanie ‘odstają’ od rynków rozwiniętych gdy uwzględni się wskaźniki gospodarcze per capita, a więc na mieszkańca. Proszę zwrócić uwagę, że największy udział EM notują w globalnej populacji. Sięga on 85%.

Wyraźnie widać też problemy rynków wschodzących z efektywnością energetyczną. Pokazuje to porównanie udziału EM w globalnym PKB i globalnej emisji CO2 i globalnej konsumpcji ropy naftowej.

Za Daily Chart

Za Daily Chart

Po trzecie, poniższy wykres fenomenalnie pokazuje strukturalne nierównowagi pomiędzy rynkami wschodzącymi a rynkami rozwiniętymi. Wyraźnie widać pozytywny bilans handlu zagranicznego rynków wschodzących. Można także zaobserwować zdecydowanie większy udział EM w globalnym PKB niż w globalnej konsumpcji. Udział konsumpcji w PKB państw wschodzących jest wyraźnie niższy niż w przypadku państw rozwiniętych.

Wreszcie, zaobserwować możemy zdecydowanie niższy udział sektora finansowego i długu w gospodarkach wschodzących. Proszę zwrócić uwagę na wskaźniki udziału w kapitalizacji giełd, w wartości aktywów finansowych i długu sektora publicznego.

Wykres poniżej przedstawia zmiany kilku kluczowych wskaźników pomiędzy latami 1990,2000 i 2010:

Za Daily Chart

Za Daily Chart