Kilka tygodni temu zwróciłem uwagę na interesujące badania nad łańcuchem wartości iPoda oraz miejscami pracy stworzonymi przy projektowaniu, produkcji, marketingu i dystrybucji tego urządzenia. Analizę przeprowadzili Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer.

Z analizy wynikało, że z około 41 200 miejsc pracy stworzonych przez iPoda:

  • 19 200 związanych jest z produkcją
  • 12 600 związanych jest ze sprzedażą detaliczną i dystrybucją (pracownicy niewykwalifikowani)
  • 9 400 związanych jest z projektowaniem, logistyką i marketingiem (inżynierowie i inni specjaliści)

Poniższa tabela przedstawia podział miejsc pracy ze względu na kategorię i państwa, w których zostały utworzone:

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Dokładniejszy podział miejsc pracy, ze względu na ich miejsce w łańcuchu wartości iPoda przedstawia poniższa tabela:

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Niedawno, Daily Chart, opublikował infografikę przedstawiającą producentów poszczególnych części iPhona 4:

Za Daily Chart

Za Daily Chart

Powyższe zestawienia pokazują skalę globalizacji w produkcji najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wskazują także, że przypisywanie konkretnych produktów poszczególnym państwom i poszczególnym myślom technicznym może wprowadzać w błąd.

W przypadku iPhona trudny do zignorowania jest udział południowokoreańskiego Samsunga.

Niedawno podałem przykład amerykańskiego Boeinga 787. Na poziomie głównych dostawców części to samolot w 30% amerykański i w 30% japoński (jeśli miarą jest wartość dodana). Na poziomie poddostawców i pod-poddostawców z 5 mln części 787 około 2 mln pochodzić będzie z Japonii.

Jeszcze inne przykład: z badań Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco wynika, że w cenie przeciętnego produktu ‘made in China’ sprzedawanego w USA około 55% stanowią usługi dodane już w USA.

Dlatego fascynuje mnie inne zestawienie z analizy Lindena, Dedricka i Kraemera. Poniższa tabela pokazuje przeciętne wynagrodzenie etatów stworzonych przez iPoda w poszczególnych kategoriach i państwach:

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Za Greg Linden, Jason Dedrick i Kenneth Kraemer

Nasuwają się trzy pytania: w jakim stopniu poziom produktywności wyjaśnia powyższe różnice? Jak długo utrzymywać się będą powyższe różnice? W jaki sposób przebiegać będzie konwergencja? Niższe płace dorównają do wyższych czy może spotkają się z nimi w ‘połowie drogi’?