Porcja linków na niedzielę:

CXO Advisory Group przeprowadził proste badania statystyczne zależności pomiędzy deficytem budżetowym w USA a stopą zwrotu indeksu Dow Jones (DJIA). Tak wygląda wykres korelacji pomiędzy wysokością deficytu budżetowego (jako procent PKB) a stopą zwrotu DJIA w tym samym roku:

Za CXO

Za CXO

Jak widać, wysokość deficytu budżetowego wyjaśnia zaledwie znikomą cześć zmienności stóp zwrotu DJIA. Sporo kontrowersji może wzbudzić poniższe zestawienie pokazujące przeciętne stopy zwrotu DJIA w roku deficytu i rok po deficycie dla poszczególnych kwartyli deficytów (od największych deficytów po najmniejsze deficyty/nadwyżki budżetowe):

DJIA i deficyt budzetowy - kwartyle

Za CXO

Wyniki I kwartyla ‘tworzone są’ w dużym stopniu przez lata 1933 i 1942-1945. Bez tych lat przeciętne stopy zwrotu spadają do 8,7% w rok deficytu i 9,5% w roku następnym. Tym niemniej wyraźnie widać, że inwestorzy na rynku akcyjnym nie reagują negatywnie na wysokie deficyty budżetowe.

Steven Pearlstein w Washington Post o tym, że sponsorowany przez korporacyjną Amerykę ruch antyrządowy znany pod nazwą Tea Party wymyka się spod kontroli jego pomysłodawców i zagraża ekonomicznej stabilności USA.

Interesująca teoria spiskowa dotycząca obcięcia ratingu USA przez Standard & Poor’. Matt Stoller sugeruje, że ten ‘wybryk’ agencji ratingowej ma zapewnić pretekst politykom w Waszyngtonie do przeprowadzenia gruntownych cięć w popularnych programach społecznych, przede wszystkim Social Security and Medicare.

Inspirujące spojrzenie na zamieszki w Londynie. Umair Haque dostrzega w londyńskich wydarzeniach konsekwencje zerwania tradycyjnych umów społecznych i powstania systemu, w którym na ochronę państwa i pomoc finansową liczyć mogą jedynie najbogatsi. Rząd obcinający programy społeczne by spłacić długi zaciągnięte na ratowanie systemu bankowego, z jego wielomilionowymi bonusami, powinien się liczyć z możliwością wybuchu społecznego niezadowolenia.

Jonah Lehrer omawia badania naukowe pokazujące, że spoilery, czyli informacje o zakończeniu filmów, książek, wynikach sportowych, nie obniżają radości z konsumowania tych dóbr.

Warto przeczytać artykuł w Barron’s omawiający biznesowe dylematy, przed którymi stoi PepsiCo.

Wykres dnia, pokazuje rentowność amerykańskich 10 letnich obligacji i rentowność (odwrócony wskaźnik cena/zysk) amerykańskiego rynku akcyjnego:

Za Felix Salmon

Za Felix Salmon

Felix Salmon uważa, że rynek akcyjny będzie atrakcyjny dla inwestorów jeśli rynek obligacji oferować będzie tak niskie rentowności.