Zdaniem rynkowych komentatorów, jednym z powodów wczorajszej przeceny akcji w USA (S&P 500 stracił wczoraj 4,5%) był zaskakujący i bardzo niski odczyt wskaźnika aktywności biznesu, który tworzy i publikuje Philadelphia Federal Reserve Bank.

Philadelphia FED Index mierzy wskaźnik aktywności biznesowej w przemyśle w trzecim okręgu FED. Indeks powstaje poprzez ankiety rozsyłane do przedsiębiorców, którzy dobrowolnie odpowiadają na pytania dotycząc zmian koniunktury w otoczeniu swojego biznesu. Poziom indeksu powyżej 0 oznacza wzrost gospodarczy a poziom poniżej 0 oznacza kurczenie się działalności gospodarczej.

Wczoraj opublikowano wyniki indeksu za sierpień. Philadelphia FED Index wyniósł -30,7, przy odczycie w poprzednim miesiącu na poziomie 3,2 i prognozie analityków na poziomie 3,7. To się nazywa pomyłka prognostycznego konsensusu! Poziom -30,7 jest najniższy od marca 2009. Na poniższym wykresie możecie zobaczyć zmiany indeksu filadelfijskiego FED w ostatnich czterdziestu latach:

Za Stooq

Za Stooq

Znany czytelnikom bloga, Darkh, opublikował na forum iFutures analizę statystyczną łączącą wskaźniki Philadelphia FED Index i indeksu akcyjnego S&P 500. Darkh zbadał co się działo z indeksem S&P 500 po tym jak publikowano odczyt Philadelphia FED Index poniżej poziomu -30. W ostatnich 40 latach zanotowano 20  takich przypadków.

Na poniższym wykresie pokazano stopę zwrotu oraz procent przypadków pozytywnej stopy zwrotu indeksu S&P 500 w 12 kolejnych miesiącach po odczycie Philadelphia FED Index poniżej poziomu -30. Fascynujące wyniki.

Za Darkh

Za Darkh

Proszę zwrócić uwagę, że zachowanie S&P 500 po niskim odczycie Philadelphia FED Index zestawiono z przeciętnym zachowaniem indeksu w badanym okresie, 1968-2011.

Moim zdaniem warto zwrócić w tym miejscu uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, badanie obejmuje serie (kilka miesięcy), w których odczyt indeksu znajdował się poniżej poziomu -30 a nie pierwszy w serii odczyt indeksu na poziomie niższym niż -30. W tym drugim przypadku liczba obserwacji zredukowałaby się jednak z 20 do 9. Czy zmieniłoby się przeciętne zachowanie S&P 500?

PhillyFed -30 first time

Za Darkh

Jak widać, stopy zwrotu S&P są niższe niż w przypadku wszystkich odczytów poniżej poziomu -30. Zdecydowanie gorzej wygląda także odsetek pozytywnych stóp zwrotu. Ciągle jednak indeks zachowuje się historycznie lepiej niż w dowolnych okresie w latach 1968-2011.

Po drugie, warto byłoby sprawdzić co działo się w czasie po niskim odczycie Philadelphia FED Index ze stopami procentowymi. Być może sytuacja wygląda tak, że po takich danych, i innych wskaźnikach potwierdzających ‘zadyszkę’ gospodarki, FED decydował się na poluzowywanie polityki monetarnej, co skorelowane jest z dobrych zachowaniem rynków akcyjnych. Trudno sobie natomiast wyobrazić takie działanie FED obecnie.

Jakby świetnej pracy Darkha było mało, zrobił on podobne zestawienie dla odczytu wskaźnika Philadelphia FED Index na poziomie wyższym niż 40. Zgadnijcie jak zachowywał się S&P 500…

Za Darkh

Za Darkh

Być może więc ekstremalne odczyty tego dosyć rozchwianego wskaźnika są sygnałem przesilenia?