Jestem niezmiernie ciekawy w jaki sposób ‘byki’ na rynku złota zinterpretują wyniki sondażu Gallupa (11-14 sierpnia 2011 roku), w którym zapytano dorosłych Amerykanów o najlepszą ich zdaniem inwestycję długoterminową. Poniższa tabela zawiera wyniki sondażu:

Za Gallup

Za Gallup

Zawsze uważałem ‘złotomaniaków’ za kontrarian, którzy widzieli siebie jako wyedukowane finansowo jednostki w społeczeństwie ‘kupującym’ propagandę banków centralnych i polityków. Dlatego wyniki najnowszego sondażu Gallupa są tak interesujące.

Gallup pytał Amerykanów o najlepszą inwestycję długoterminową od 2002 roku. Niestety, dopiero w 2011 roku dodał złoto do pozostałych czterech opcji (akcji i funduszy inwestycyjnych, depozytów i lokat bankowych, obligacji i nieruchomości). Tak przedstawiały się historyczne wyniki tego sondażu:

Za Gallup

Za Gallup

Interesująco wygląda korelacja pomiędzy zachowaniem amerykańskiego rynku akcyjnego (DJIA) i odsetkiem respondentów wskazujących na akcje i fundusze inwestycyjne jako najlepszą inwestycję długoterminową:

Za Gallup

Za Gallup

Gallup podał też szczegółowe wyniki najnowszego sondażu, z podziałem na płeć, wiek, zarobki, i preferencje polityczne. Złoto jako najlepszą inwestycję długoterminową wskazuje wyższy odsetek mężczyzn niż kobiet, starszych niż młodszych, średniozamożnych niż bardzo zamożnych i republikanów niż demokratów:

Za Gallup

Za Gallup

Wyniki tego sondażu można zestawić z rzeczywistymi realnymi (uwzględniającymi inflację) wynikami inwestycyjnymi. Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie jaki horyzont czasowy oznacza przymiotnik ‘długoterminowa’? Gdybyśmy policzyli stopy zwrotu od 1900 roku do 2011 roku dla tych pięciu klas aktywów to rynek akcyjny wygrałby zdecydowanie, przed rynkiem obligacji, przed rynkiem złota, przed nieruchomościami. Nie wiem jak spisałyby się inwestycje w lokaty bankowe. Inwestycje w bony skarbowe znalazłyby się pomiędzy rynkiem złota a rynkiem nieruchomości. Jednak 111 lat to chyba trochę  za długi horyzont czasowy, nawet jak na inwestycje ‘długoterminowe’.