Fascynujące dane przyniósł amerykański spis powszechny z 2010 roku. William H. Frey z Brookings Institution zwraca uwagę, że zgodnie z danymi ze badania 49,8% wszystkich dzieci urodziło się w rodzinach należących do mniejszości rasowo-etnicznych. Ten wynik można porównać z rezultatem z 2000 roku, który wyniósł 42,4%.

Biorąc pod uwagę trend demograficzny można oczekiwać, że mniej więcej teraz w USA zaczyna się rodzić więcej dzieci w rodzinach z mniejszości rasowo-etnicznych.

Interesujące jest porównanie rasowo-etnicznej struktury amerykańskiego społeczeństwa w poszczególnych grupach wiekowych. Z poniższego wykresu wynika, że biali jeszcze przez wiele lat pozostaną w USA większością rasowo-etniczną:

Za Brookings Institution

Za Brookings Institution

Na blogu Real Time Economics znajduje się zestawienie map przedstawiające strukturę rasowo-etniczną USA, z podziałem na grupy wiekowe. Tak wygląda mapa dla dzieci do pierwszego roku życia:

Za Real Time Economics

Za Real Time Economics

Pisałem na blogu, że w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi USA posiadają relatywnie korzystne warunki demograficzne: rosnącą siłę roboczą i relatywnie młode społeczeństwo. Najwyraźniej zawdzięczają to mniejszościom rasowym.

Skoro już poruszamy temat struktury rasowo-etnicznej to warto zerknąć na mapę stworzoną na podstawie spisu powszechnego w 2010 roku. Pokazuje ona dominującą grupę etniczną w hrabstwie (wskazaną przez respondentów jako grupę etniczną, z której się wywodzą). Bardzo ‘niemieckie’ są te USA, nieprawdaż?