Świeża porcja linków na sobotę:

Analitycy Nomura przedstawili interesujący wykres pokazujący jak zmiana nominalnego PKB w USA skorelowana jest ze stopami zwrotu z rynku akcyjnego. Poniższy wykres pokazuje medianę średnich rocznych stóp zwrotu amerykańskiego rynku akcyjnego w okresie trzech lat dla poszczególnych segmentów średniej rocznej zmiany nominalnego (bez uwzględnienia inflacji) PKB w USA w okresie trzech lat:

Za Nomura
Za Nomura

Wyraźnie widać, że rynki akcyjne znajdują się pod presją gdy wzrost nominalnego PKB przez dłuższy czas znajduje się poniżej 2%. Pewnym problemem jest fakt, że takich okresów stagnacji przy braku presji inflacyjnej było w XX wieku niewiele.

Za Nomura

Za Nomura

Strukturalne spojrzenie na stagnację na amerykańskim rynku pracy. Poniższy wykres pokazuje zmiany miejsc pracy w poszczególnych sektorach przed recesją (12.2001 do 10.2007) i w czasie ożywienia gospodarczego (07.2009 do 08.2011):

Za MacroBlog

Za MacroBlog

Zastosowałem swego rodzaju autocenzurę powstrzymując się w mijającym tygodniu od pisania o zachowaniu profesor Zyty Gilowskiej. Polecę więc tylko wypowiedzi Bogusława Grabowskiego i Ryszarda Petru oceniające zachowanie profesor Gilowskiej.

Pojawiły się artykuły naukowe z sympozjum o polityce ekonomicznej, które Bank Rezerwy Federalnej w Kansas City zorganizował pod koniec sierpnia w Jackson Hole.

Moim zdaniem warty polecenia jest artykuł The real effects of debt, którego autorami są Cecchetti, Mohanty i Zampolli. Autorzy analizują wpływ wzrostu zadłużenia nie-finansowego, czyli sektora publicznego, korporacyjnego i gospodarstw domowych na tempo wzrostu gospodarczego w 18 państwach OECD w latach 1980-2010. Wszystkie trzy rodzaje długu zaczynają negatywnie oddziaływać na tempo wzrostu gospodarczego po przekroczeniu pewnego poziomu, 85%-90% PKB. Do tematu powrócę w najbliższym czasie.

Warto też zapoznać się z tekstem Balancing growth with equity: The view from Development autorstwa Esther Duflo, która jest wschodzącą gwiazdą ekonomii rozwoju. Znienawidzona przez internetowych liberałów za zmiażdżenie wygodnego mitu o bezsensowności rozdawania moskitier, Duflo jest jednym z największych entuzjastów stosowania naturalnych eksperymentów w ekonomii. W Jackson Hole Duflo przedstawiła referat o nierównościach ekonomicznych i rozwoju gospodarczym przekonując, że zmniejszanie nierówności ekonomicznych i wspieranie wzrostu gospodarczego nie wykluczają się. Pokazała także w jaki sposób zawodność rynku może prowadzić do nieoptymalnej alokacji zasobów w warunkach nierówności ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę poziom awersji do ryzyka Jeba Corlissa spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: czy Corliss osiągnąłby sukces jako inwestor?

Bardzo interesujące fotografie z Frontu Afrykańskiego II wojny światowej.

Lista 50 filmów dokumentalnych, które trzeba zobaczyć. Wielu z Was uzna ją za kontrowersyjną (Niewygodna Prawda znalazła się na ósmym miejscu). Ja uważam Bowling for Columbine za najlepszy film Moore’a. Z zawstydzeniem przyznaję, że z pierwszej ‘10’ obejrzałem tylko 3 filmy.