W sobotnim Parkiecie opublikowano tekst Błażeja Dowgielskiego NewConnect – ziemia obiecana dla spekulantów. Autor zamieścił w nim między innymi taką uwagę: Z szacunków ‘Parkietu’ wynika, że spośród 310 notowanych dziś na NewConnect spółek jedna czwarta w ciągu ostatniego roku choć doświadczyła co najmniej 100-proc. zwyżki kursu w okresie mniejszym niż jeden miesiąc. Z reguły była ona bardzo nietrwała.

Zadałem sobie dwa pytania: jak bardzo nietrwała i jakie są tego konsekwencje dla przeciętnego spekulanta? Inspiracją był zamieszczone w artykule zestawienie wykresów, który możecie zobaczyć poniżej:

Za Parkiet

Za Parkiet

Część inwestorów zobaczy w powyższym zestawieniu olbrzymie możliwości zarobku. Ja widzę w nim poważne ryzyko istotnej straty kapitału.

Postanowiłem więc policzyć jak bardzo od osiągniętych w okresie ostatniego roku (250 sesji) maksimów oddaliły się ceny akcji notowanych na NewConnect spółek (jeśli spółka notowana jest krócej niż rok to brane było maksimum z całego okresu notowań – nawet jeśli było to tylko kilkanaście sesji). W obliczeniach pomagał Darkh.

Co się okazało? Aż 15% spółek z NewConnect, notowanych było w piątek 80% i więcej poniżej maksimum z ostatniego roku. 60% spółek z NC notowanych było w piątek 50% i więcej poniżej maksimum z ostatniego roku. Analogiczne wskaźniki dla spółek z WGPW wyniosły 1,8% i 43%.

By lepiej zobrazować tę różnicę pomiędzy NewConnect a WGPW podzieliłem 312 spółek z NC i 425 spółek z GPW na cztery kwartyle na podstawie wielkości spadku od zanotowanego w okresie ostatniego roku maksimum do zamknięcia w piątek. Następnie policzyłem średnią wielkość spadku dla spółek z poszczególnych kwartyli z NC i GPW.

NewConnect WGPW
I kwartyl -83% -70%
II kwartyl -64% -53%
III kwartyl -48% -39%
IV kwartyl -23% -23%

Widać więc, że inwestorzy na NewConnect zmagają się z grubym ogonem po lewej stronie rozkładu. Pytanie brzmi: czy są w jakikolwiek sposób ‘wynagradzani’ za branie tego dodatkowego ryzyka?

Na koniec pokażę listę 10 ‘czerwonych latarni’ z NewConnect i WGPW:

Spółka z GPW Spadek od szczytu Spółka z NC Spadek od szczytu
PRONOX -0,9096 PROMET -0,9907
ABMSOLID -0,8927 MBPARTNER -0,9771
JAGO -0,8924 SMOKESHOP -0,9638
MEDIATEL -0,8555 URLOPYPL -0,9634
BEST -0,8291 IPOSA -0,961
DGA -0,8202 IPODS -0,9546
CCENERGY -0,82 INTWORKS -0,9431
YAWAL -0,8136 POLTRONIC -0,9387
REINHOLD -0,795 STIGROUP -0,9318
FON -0,7882 MONTUHOLD -0,9236