Koniec roku to czas podsumowań. Niedawno Bespoke opublikowało zestawienie stóp zwrotu rynków akcyjnych na świecie w 2011 roku. Tabela uwzględnia okres do 16 grudnia.

Z całą pewnością nie był to Annus Horribilis, tak jak 2008 rok, ale inwestorzy na rynku akcyjnym nie mają wielu powodów do zadowolenia. Może z wyjątkiem Wenezueli, w której rynek akcyjny wzrósł o 79%. Na drugim biegunie znajduje się Grecja, której główny indeks akcyjny stracił ponad połowę swojej wartości.

Za Bespoke

Przygotowałem także zestawienie stóp zwrotu głównych kontraktów terminowych (do 21 grudnia). Najlepsze okazały się 30-letnie obligacje USA i złoto. Na drugim końcu zestawienia znalazły się bawełna i gaz ziemny.

Za FinViz