Wskaźnik Big Maca to stworzone w 1986 roku przez The Economist narzędzie do analizowania siły nabywczej poszczególnych walut. Big Mac Index mierzy cenę hamburgera Big Mac w poszczególnych państwach, w przeliczeniu na dolary po aktualnym kursie.

Przewartościowanie lub niedowartościowanie poszczególnych walut mierzy się porównując ceny Big Maca w poszczególnych państwach do cen Big Maca w USA. Jeśli w USA Big Mac kosztuje $4 a w Chinach $2, czyli o 50% mniej to BMI wskazuje, że chińska waluta jest niedowartościowana w stosunku do USD o 50%.

Naturalnie, wybranie akurat ceny Big Maca (i tylko Big Maca) jako miary siły nabywczej jest bardzo kontrowersyjne. Dlatego BMI należy traktować jako wskaźnik rozrywkowy, popularyzujący ekonomię a nie arbitralną miarę wartości poszczególnych walut.

Daily Chart opublikował niedawno Big Mac Index za styczeń 2012 roku. Z BMI wynika, że najbardziej przewartościowaną walutą jest frank szwajcarski (Big Mac kosztuje w Szwajcarii prawie $7, przy $4,2 w USA). Polski złoty, zgodnie z popularną interpretacją BMI jest niedowartościowany o około 38%:

Za Daily Chart

Tutaj znajdziecie interesującą infografikę o Big Mac Index. Dane w niej pochodzą z lipca 2011 roku. Proszę zwrócić uwagę na ‚godzinowy’ Big Mac: