Misery Index czyli wskaźnik ubóstwa to wskaźnik ekonomiczny stworzony przez Arthura Okuna. Misery Index to suma poziomu inflacji i poziomu bezrobocia. Misery Index ma określać jak bardzo sytuacja ekonomiczna daje ‚w kość’ przeciętnemu obywatelowi – im niższy wskaźnik tym lepiej.

Daily Chart opublikował niedawno zestawienie państw na podstawie poziomu Misery Index. Do tego zestawienia wstawiłem Polskę. By porównać jabłka z jabłkami skorzystałem z danych Eurostat (poziom bezrobocia z listopada 2011 – 10%, poziom inflacji HICP z listopada 2011 – 4,4% – razem 14,4%). Dane z GUS wyglądałyby tak: poziom bezrobocia z listopada 2011 – 12,1%, poziom inflacji CPI z grudnia 2011 – 4,6% – razem 16,7%.

Za Daily Chart