O tym, że Wall Street Journal, po przejęciu dziennika przez należącą do Ruperta Murdocha News Corp.* zmierza do poziomu Fox News** szanowani przeze mnie blogerzy pisali od dawna.

Ostatnim przykładem ideologicznego zaangażowania redakcji WSJ był tekst No Need to Panic About Global Warming podpisany przez 16 naukowców – inżynierów, emerytowanych meteorologów i innych badaczy, z których zaledwie jeden zajmował się studiami nad klimatem. Artykuł spotkał się ze zdecydowaną reakcją środowiska naukowego (zobacz jeszcze: tutaj i tutaj).

Jeden z cytowanych w artykule naukowców, którego prace miały zdaniem autorów tekstu potwierdzać ich punkt widzenia, William Nordhaus, napisał, że tekst kompletnie przeinaczył rezultaty jego badań.

Dyskusja na temat prawdziwości teorii antropogenicznego ocieplenia klimatu straciła dla mnie sens wiele miesięcy temu co oznacza, że próby jej rozpoczęcia będę traktował jak spam. Konsensus naukowców w tej sprawie jest jasny. 

Interesuje mnie inna kwestia. Odnoszę wrażenie, że wśród radykalnych zwolenników wolnego rynku czy libertarian występuje zdecydowany wyższy odsetek denialistów AGW niż w przypadku osób o mniej wolnorynkowym nastawieniu. Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości, że ideologia może determinować stosunek do faktów naukowych.

Zastanawiam się więc na ile teoria AGW jest trudna do pogodzenia z ideologią wolnorynkową. W tym miejscu warto zadać sobie proste pytanie: czy potrafimy sobie wyobrazić wolnorynkowe rozwiązanie problemu AGW? Denialiści AGW (oraz osoby nie przekonane co do ekonomicznych skutków ocieplenia klimatu) mogą w tym miejscu przeprowadzić eksperyment myślowy: mogą założyć, że teoria AGW jest prawdziwa, że istnieją dowody, że ekonomiczne skutki ocieplenia klimatu będą istotne i negatywne (znaczące obniżenie globalnego PKB), że skutki nie rozłożą się równo na wszystkie państwa/regiony (będą totalni przegrani, przegrani i wygrani), oraz że drastyczne ograniczenie antropogenicznych emisji CO2 będzie istotnie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia (koszty ograniczenia emisji będą dużo niższe niż zyski). Takie założenie odpowiada istniejącemu konsensusowi naukowemu (choć warto podkreślić, że z każdym kolejnym ‚że’ konsensus wydaje się być słabszy) Jakie rozwiązanie tego problemu, zgodne z ideologią wolnorynkową, można zaproponować? Czy istnieje jakiś mechanizm rynkowy, który rozwiązałby ten problem? Czy można zaadresować problem AGW bez interwencji rządowej, bez nakazów, zakazów, podatków i opłat?

* Częścią News Corp. był tabloid News of The World, którego dziennikarze i współpracownicy zamieszani są w gigantyczą aferę podsłuchową w Wielkiej Brytanii

** Obiektywność i dziennikarskie standardy Fox News najlepiej ilustruje stosunek tej stacji do Rona Paula