Lobby ekologiczne to grupa interesów dążąca do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii pierwotnej. Lobby ekologiczne działa w interesie przedsiębiorstw działających w segmencie odnawialnych źródeł energii, które korzystają z gigantycznych subsydiów dotujących ten sektor.

Maria van der Hoeven, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii zwróciła uwagę na subsydia dla segmentu odnawialnych źródeł energii w prezentacji (z 29 lutego 2012 roku) na temat trendów na rynku ropy i gazu.

Według danych IEA segment odnawialnych źródeł energii otrzymał w 2010 roku aż 66 mld USD subsydiów. Pokazano to na poniższym wykresie:

Za IEA

Wnikliwi czytelnicy zauważą także turkusowego koloru słupek pokazujący globalną wielkość subsydiów dla konsumpcji energii ze źródeł kopalnych (ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla) – 409 mld USD w 2010 roku.

Taka jest właśnie siła lobby ekologicznego.

Za znaczącą część subsydiów dla konsumpcji energii z paliw kopalnych odpowiadają państwa-eksporterzy ropy naftowej, które subsydiują ropę naftową na rynku lokalnym. Iran, Arabia Saudyjska, Egipt, Wenezuela, ZEA i Irak wydały w 2010 roku około 150 mld USD na subsydiowanie konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego.