Pewien polityk zaproponował następujący sposób walki z bezrobociem i problemami energetycznymi Polski: Lepiej zbudować biogazownie w całym kraju wzorem Niemiec, bo mogą one stworzyć 300-400 tysięcy miejsc pracy, zamiast tworzyć jedną elektrownię atomową, która stworzy ich 400.

Przebijam! Zbudujmy tysiąc wielkich hal, w każdej po 10 000 rowerów z dynamami wytwarzającymi energię elektryczną. W ten sposób zatrudnimy 10 mln ludzi i zlikwidujemy bezrobocie. Mało tego, stworzymy przy okazji największy na świecie program aktywizacji sportowej społeczeństwa co przyczyni się do poprawy zdrowia ludności i obniży wydatki na służbę zdrowia!

Gdyby to okazało się niewystarczające to zakażemy dekretem używania pralek automatycznych i zbudujemy 10 000 pralni ręcznych.

Niech moc Neda Ludda będzie z nami!