Daily Chart zwrócił niedawno uwagę na badania opinii publicznej przeprowadzone przez GlobeScan w 2012 roku w 23 państwach świata. GlobeScan zapytał między innymi czy respondenci zgadzają się z opinią, że większość bogatych ludzi w moim państwie zasługuje na swój majątek. Co się okazało?

Tylko w 6 z 23 państw większość respondentów odpowiedziała twierdząco na powyższe pytanie. Co ciekawe, o ile dwa z tych sześciu państw wielu z Was bez większych problemów odgadnie (Australia – 61% i USA – 58%) to pozostałe cztery państwa będą pewną niespodzianką: Kanada, Indonezja, Chiny i Indie.

Pierwszym europejskim państwem na tej liście jest Wielka Brytania – 45%. Pierwszym państwem ze strefy euro jest na tej liście Niemcy z 29% twierdzących odpowiedzi.

Listę zamykają Hiszpania, Turcja, Rosja i Grecja. W tym ostatnim państwie, zaledwie co 10 respondent uważa, że większość bogatych Greków zasługuje na swój majątek.

Szczegółowe dane znajdziecie na poniższym wykresie:

Za GlobeScan

Postanowiłem sprawdzić czy stosunek do bogatych, a tym samym opinia na temat uczciwości reguł w życiu gospodarczym ma jakiś związek z poziomem korupcji. Wyszedłem z założenia, że w państwach z wysokim poziomem korupcji więcej ludzi będzie wyrażać przekonanie, że bogaci nie zasługują na swój majątek (bo zdobyli go w sposób nie fair).

Okazało się, że korelacja pomiędzy poziomem korupcji (oś OY, im wyższy wskaźnik Corruption Perceptions Index tym niższa korupcja) a stosunkiem do bogatych (oś OX, procent twierdzących odpowiedzi na pytanie sondażu) jest pomijalnie niska (R2 na poziomie 0,08).

Oczywiście, można wyniki sondażu GlobeScan interpretować jako wyraz zawiści czy historycznej niechęci do bogatych członków społeczeństwa. Zdecydowane różnice pomiędzy państwami (wielka szkoda, że nie uwzględniono ani jednego przedstawiciela państw skandynawskich) mogą jednak wskazywać, że przyczyny braku wiary w to, że bogaci zasługują na swój majątek mogą być głębsze.