Kilkudniowa przerwa techniczna, która zakończyła się kilkugodzinną optymalizacją bloga (podziękowania dla społecznego Admina), uniemożliwiła mi pochwalenie się tabelami medalowymi podsumowującymi zakończone w niedzielę XXX nowożytne Igrzyska Olimpijskie.

Zdecydowałem się obejrzeć ceremonię zakończenia, nie zainteresowała mnie tak bardzo jak tego oczekiwałem co sprawiło, że uprzyjemniłem sobie czas ‘grzebaniem’ w Excelu. Wyniki tej pracy opublikuję w kilku najbliższych wpisach.

Zacznę od danych, których nie znajdziecie w innym miejscu. Media i komentatorzy skoncentrowali się na tabelach medalowych i zupełnie zignorowali 119 reprezentacji (z 204, a więc niemal 60%), które medalu w Londynie nie zdobyły! Wypełniam tę lukę.

Ekipy, które nie zdobyły medalu reprezentowały 1,6 mld ludzi, którzy wytworzyli łącznie około 5,75 bln USD PKB.

Zrobiłem tabele 25 (nie)medalowych reprezentacji pod względem liczebności ekipy, populacji państwa oraz PKB państwa, z którego pochodziła reprezentacja. Wszystkie dane pochodzą z Wikipedii. Rubryka ‚P na S’ oznacza wielkość populacji (w milionach), która ‚wysłała’ do Londynu jednego sportowca. W przypadku Austrii (0,12) oznacza to, że jeden reprezentant przypadał na 120 000 Austriaków. Jak łatwo się domyśleć, ‚PKB na S’ oznacz wielkość PKB państwa, która przypadała na jednego sportowca w Londynie.

Pierwszą klasyfikację wygrała Austria. Żaden z 70 reprezentantów Austrii nie zdobył w Londynie medalu.

Drugą klasyfikację wygrał Pakistan, przed Nigerią i Bangladeszem.

Ostatnia tabela pokazuje państwa z największym PKB (PPP – skorygowanym o siłę nabywczą, w mld USD), które w Londynie nie zdobyły medalu: