W poprzednim tekście zwróciłem uwagę na jedną z miar efektywności reprezentacji olimpijskich na XXX IO w Londynie – liczbę medali (lub punktów, na które przeliczono medale) na wysłanego do Londynu sportowca.

Wnioski z tak przeprowadzonej analizy nie były optymistyczne: Polacy na zdobycie 1 punktu potrzebowali ponad 13 sportowców co daje reprezentacji 68 miejsce na 85 punktujących ekip. To najgorsze miejsce wśród dużych ekip, liczących ponad 200 sportowców ekip.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na dwie inne miary efektywności olimpijskiej, mierzące efektywność całych społeczeństw. Policzyłem liczbę ludności (w milionach) przypadającej na zdobyty punkt medalowy (złoto – 3 punkty, srebro – 2 punkty, brąz – 1punkt) oraz wielkość PKB (w mld USD, PKB według siły nabywczej) przypadającą na zdobyty punkt. Wszystkie dane pochodzą z Wikipedii.

W pierwszej klasyfikacji zwyciężyła licząca 0,11 mln mieszkańców Grenada – jeden z jej reprezentantów zdobył złoty medal co oznacza, że jeden medalowy punkt przypadał na 40 000 mieszkańców Grenady. Na końcu klasyfikacji znalazły się Maroko, Indonezja i Indie, z odpowiednio 32 mln, 79 mln i 151 mln mieszkańców na punkt. Polska znalazła się na 56 miejscu z 2,4 mln Polaków przypadającymi na medalowy punkt.

W drugiej klasyfikacji także wygrała Grenada z wynikiem 0,5 mld PKB na medalowy punkt zdobyty na IO 2012. Na trzech ostatnich miejscach znalazły się Indonezja, Indie i Arabia Saudyjska (375 mld, 557 mld i 683 mld PKB na zdobyty punkt). Polska znalazła się na 61 miejscu (przed USA i Japonią!) z wynikiem 48 mld PKB na punkt – wyraźnie jednak widać, że jest to wynik niskiego PKB per capita a nie efektywności sportowców.

Można więc zauważyć, że tego typu klasyfikacje mają wartość raczej rozrywkowo-informacyjną.

Poniżej znajduje się cała tabela z trzema miarami efektywności olimpijskiej. Kolejno: sportowców na punkt, populacja na punkt, PKB na punkt.

S na P Mln na P PKB na P
Afghanistan 6,0 25,50 29,7
Algeria 14,0 12,37 87,9
Argentina 19,6 5,73 102,3
Armenia 6,3 0,82 4,5
Australia 6,3 0,35 14,1
Azerbaijan 3,3 0,58 5,8
Bahamas 8,0 0,12 3,6
Bahrain 12,0 1,23 31,1
Belarus 6,9 0,39 5,9
Belgium 28,8 2,74 103,3
Botswana 2,0 1,02 14,9
Brazil 9,6 7,13 85,0
Bulgaria 21,0 2,45 33,7
Canada 11,1 1,40 55,8
China 2,0 7,09 59,5
Chinese Taipei 14,7 7,73 292,0
Colombia 8,0 3,59 36,3
Croatia 8,3 0,33 6,2
Cuba 4,1 0,42 4,2
Cyprus 6,5 0,42 11,9
Czech Republic 6,3 0,50 13,6
Denmark 6,6 0,33 12,2
Dominican Republic 7,0 1,89 18,7
Egypt 28,3 20,62 129,7
Estonia 11,0 0,43 9,1
Ethiopia 2,5 6,02 6,8
Finland 13,8 1,35 48,9
France 4,9 0,98 33,1
Gabon 12,0 0,78 12,3
Georgia 2,9 0,37 2,0
Germany 4,6 0,96 36,5
Great Britain 3,9 0,45 16,4
Greece 52,0 5,39 147,2
Grenada 3,3 0,04 0,5
Guatemala 9,5 7,36 37,4
Hong Kong 42,0 7,10 351,1
Hungary 4,2 0,27 5,3
India 10,4 151,27 557,2
Indonesia 7,3 79,21 374,9
Iran 2,1 3,01 39,6
Ireland 8,3 0,57 22,7
Italy 5,4 1,15 34,8
Jamaica 2,1 0,11 1,0
Japan 4,4 1,93 67,3
Kazakhstan 4,1 0,60 7,7
Kenya 2,5 2,25 3,8
Korea North 3,6 1,75 2,9
Korea South 4,0 0,81 25,1
Kuwait 11,0 3,58 153,5
Latvia 11,5 0,52 8,7
Lithuania 8,9 0,46 8,8
Malaysia 10,0 9,44 149,1
Mexico 8,5 9,36 138,5
Moldova 11,0 1,78 6,0
Mongolia 4,1 0,41 1,9
Montenegro 16,5 0,31 3,6
Morocco 67,0 32,64 162,6
Netherlands 4,7 0,44 18,5
New Zealand 7,1 0,17 4,7
Norway 7,1 0,56 29,5
Poland 13,6 2,41 48,2
Portugal 38,5 5,28 124,5
Puerto Rico 8,3 1,24 21,6
Qatar 6,0 0,85 91,0
Romania 5,7 1,06 14,8
Russia 2,8 0,92 15,4
Saudi Arabia 19,0 27,14 682,8
Serbia 16,4 1,02 11,3
Singapore 11,5 2,59 157,5
Slovakia 9,4 1,09 25,4
Slovenia 9,3 0,29 8,3
South Africa 8,9 3,61 39,7
Spain 8,5 1,40 42,8
Sweden 9,6 0,68 27,3
Switzerland 10,2 0,80 34,0
Tajikistan 16,0 7,80 16,2
Thailand 7,4 13,10 120,4
Trinidad and Tobago 5,0 0,22 4,4
Tunisia 13,8 1,78 16,8
Turkey 10,4 6,79 97,6
Uganda 5,3 10,98 15,5
Ukraine 6,4 1,23 8,9
United States 2,4 1,40 67,1
Uzbekistan 9,0 4,85 15,9
Venezuela 23,3 9,05 124,7