Zgodnie z najnowszym raportem OECD zatytułowanym Education at a Glance 2012 przeciętna wartość bieżąca netto wyższego wykształcenia dla mężczyzny w Polsce wynosi około 231 000 USD, po przeliczeniu złotówek na dolary z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP). Inwestycja w wyższe wykształcenie charakteryzuje się wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie 23,5%.

Dla Polek przeciętna wartość bieżąca wyższego wykształcenia to, według OECD, około 146 000 USD, po przeliczeniu złotówek na dolary z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP). Inwestycja w wyższe wykształcenie oferuje IRR na poziomie 20%.

Zacznijmy od tego przeliczania złotówek na dolary według siły nabywczej (In equivalent USD converted using PPPs for GDP). Polskie PKB per capita z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP) jest około 1,5 razy większe od wartości nominalnej (podaję za IMF). A taką mniej więcej liczbę należałoby podzielić otrzymane wyniki by otrzymać wartość nominalną.

Nawet jeśli to zrobimy to obliczona przez analityków OECD wartość bieżąca netto wyższego wykształcenia w Polsce jest bardzo wysoko. Tworzą ją przede wszystkim korzyści związane z wyższymi zarobkami i mniejszym ryzykiem przebywania ‘na bezrobociu’.

Po stronie kosztów obniżają ją koszty bezpośrednie i utracone wynagrodzenia. Warto też zauważyć, że premia wyższych zarobków obniżania jest przez wyższe podatki dochodowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

Po zsumowaniu wszystkich korzyści i kosztów powstaje wartość bieżąca netto. Poniżej znajduje się tabela z obliczenia dla innych państw OECD (dla mężczyzn):

Za OECD

Szczegółowe informacje na temat metodologii tych obliczeń znajdziecie w części A9 raportu (od strony 164). Zdaję sobie sprawę, że część z Was będzie kwestionowała te wyliczenia. Niestety, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie (obliczania prywatnej wartości edukacji) więc nie będę w stanie rozwiać pojawiających się wątpliwości,

Podkreślam także, że pokazane wyliczenia dotyczą wartości przeciętnych, które mogą diametralnie się różnic od indywidualnych przypadków.

Przypominam także, że kwestii rzeczywistego efektu wykształcenia na zarobki toczy się ożywiona dyskusja, dotycząca tego czy efekt jest rzeczywisty czy pozorny i czy wynika z przekazanej wiedzy czy raczej z wartości społecznych (kontaktów i reputacji – teoria sygnalizowania).