Ileż to jeszcze niespodzianek kryje gospodarka „wyspy Afrodyty”? Business Insider zwrócił uwagę na fakt, że przeprowadzenie cypryjskiego bailoutu bardzo utrudnia istnienie wielkiej szarej strefy w cypryjskiej gospodarce. Cypr posiada drugą największą, po Estonii, szarą strefę w strefie euro.

Specjalizujący się w badaniu nieformalnych gospodarek Friedrich Schneider ocenia, że cypryjska szara strefa ma wielkość 26% cypryjskiego PKB. To więcej niż w Polsce (25%). Poniższy wykres pokazuje wielkość (jako procent PKB) szarej strefy w 36 państwach.

szara strefa cypry polska i inne panstwa

Zaraz, zaraz. Czy Cypr nie jest rajem podatkowym? Czy mówimy o tym samym państwie, w którym podatek CIT wynosi 10%? 

Oczywiście, nie traktuję przykładu Cypru jako dowodu, że nie ma związku pomiędzy wysokością podatków a wielkością szarej strefy. Przykład Cypru skłania raczej do zastanowienia się jakie inne czynniki determinują wielkość nieformalnej gospodarki i jak duże jest ich znaczenie.