Dowiedziałem się dziś na Twitterze, że na portalu internetowym, który reklamuje się hasłem „my informujemy – oni kłamią”, od dwóch dni znajduje się tekst „Rząd oddaje Rosjanom polską chemię”, w którym Marek Michałowski przekonuje, że „rosyjski Acron, który kilka miesięcy temu miał zaledwie 12 proc. udziałów w Zakładach Azotowych Tarnów, dziś ma około 45 proc. akcji naszej firmy”. Podobny tekst opublikowała także Gazeta Polska Codziennie.

Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu wyjaśniał dziś na Twiterze, że informacje o tym, że rosyjskie podmioty kontrolują 45% akcji Zakładów Azotowych Tarnów (dalej ZAT) są nieprawdziwe. Postanowiłem opublikować podobne wyjaśnienie na moim blogu.

W artykule Pana Michałowskiego można przeczytać: Pod koniec marca i na początku kwietnia rosyjskie spółki kupiły kolejne udziały w Tarnowie. Po wspomnianych transakcjach Acron miał ok. 13 proc. udziałów w Tarnowie. Z kolei Subero, podmiot dominujący spółki Acron, poprzez swoje podmioty zależne dysponował ponad 13,5 proc. akcji tarnowskich zakładów. Tyle samo udziałów miał sam Wiaczesław Kantor, który jest podmiotem dominującym Subero. Oznaczało to, że rosyjski oligarcha i należące do niego spółki kontrolują 40 proc. akcji Tarnowa.

Te informacje są nieprawdziwe. Rosyjski oligarcha i należące do niego spółki nie kontrolują 40% akcji ZAT. Według najnowszych informacji, podmioty związane z Wiaczesławem Kantorem kontrolują 15,334% akcji ZAT. Skąd się wzięła ta pomyłka?

Najprostszym wyjaśnieniem podania przez Marka Michałowskiego nieprawdziwych informacji jest jego ograniczona zdolność do czytania ze zrozumieniem komunikatów giełdowych.

Z najnowszego komunikatu ZAT, z 19 kwietnia 2012 roku, wynika, że akcje ZAT posiadają dwa podmioty związanego z Kantorem: Norica (14,567% akcji ZAT) oraz Cliffstone (0,77% akcji ZAT). Podmiotem dominującym Norica jest firma Trust Service. Podmiotem dominującym Trust Service jest Acron. Podmiotem dominującym Acron jest Subero. Subero jest także podmiotem dominującym Cliffstone. Podmiotem dominującym Subero jest Wiaczesław Kantor.

Komunikat ZAT informuje, że wskutek dokupienia pakietu akcji ZAT przez Norica, Subero oraz Kantor zwiększyły swój stan posiadania głosów w ZAT powyżej progu 15 %.

Rzecz w tym, że Subero i Kantor posiadają dokładnie ten sam pakiet akcji Tarnowa, który znajduje się w dwóch spółkach Norica i Cliffstone, przy czym spółka Norica kontrolowana jest przez Trust Service, który kontrolowany jest przez Acron.

Wszystko wskazuje na to, że Pan Michałowski dodał akcje należące do Acrona, Subero i Kantora i w ten sposób w pierwszym akapicie otrzymał 45% a w ostatnim 40%.

Powstaje pytanie, dlaczego Pan Michałowski nie dodał wszystkich wymienionych w komunikacie pakietów akcji, także tych należących do Trust Service, Norica  i Cliffstone. Otrzymałby wtedy absolutnie zatrważający udział oligarchy i należących do niego spółek na poziomie 75%. Nieprawdziwy tak jak podawane w artykule wartości 40% i 45%.

W najmniejszym stopniu nie zaskakuje mnie fakt, że dziennikarz popełnia elementarny błąd w interpretacji komunikatu giełdowego. W tej sprawie bulwersujący jest fakt, że przez dwa dni nie znalazł się nikt kto sprostowałby zawarte w artykule nieprawdziwe informacje. Wprowadzający w błąd czytelników tekst, w niezmienionej formie, można przeczytać na stronach portalu, który informuje.

To tym bardziej zaskakujące, że błąd jest oczywisty. Uzyskanie przez podmioty kontrolowane przez Wiaczesława Kantora 40% udziału w ZAT byłoby jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. Oznaczałoby także obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje ZAT przez wspomniane podmioty.

Dopisane: Norica posiada 14 449 938 akcji a Cliffstone posiada 766 156 akcji, które uprawniają do takiej samej ilości głosów (komunikaty zawsze dotyczą liczy głosów a nie liczby akcji – zobacz 69 artykuł Ustawy o ofercie – w przypadku ZAT liczba głosów odpowiada liczbie akcji bo każda akcja upoważnia do jednego głosu). Subero posiada 15 216 094 akcji a więc dokładnie sumę akcji posiadanych przez Norica i Cliffstone. To są te same akcje. Subero posiada je bo jest podmiotem dominującym wobec Norica i Cliffstone. A Pan Kantor posiada dokładnie taką samą ilość akcji co Subero, 15 216 094, nie dlatego, że posiada dodatkowy pakiet akcji o takiej samej ilości ale dlatego, że jest podmiotem dominującym wobec Subero.