Internetowi rasiści często używają danych statystycznych pokazujących wyższy wskaźnik inkarceracji (odsetek populacji znajdującej się w wiezieniu) dla rasy czarnej niż dla rasy białej (na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii) jako próby potwierdzenia swoich rasistowskich przekonań o niższości czarnej rasy. Wskutek braku elementarnej wiedzy statystycznej próbują dowodzić, że wyższy wskaźnik inkarceracji dowodzi niższego poziomu moralnego czy większego poziomu agresji.

Jak wspomniałem, ten proces myślowy wynika z jednej strony z nieznajomości statystyki, z drugiej strony, z manipulowania danymi. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na ciekawe obserwacje, które znalazłem na stronach The Washington Post, które przedstawiają ten problem w interesującym kontekście.

Poniższy wykres pokazuje odsetek białych i czarnych mieszkańców USA, którzy używali marihuany w ostatnich 12 miesiącach. Jak widać odsetek ten jest zbliżony dla obydwu ras. Z sondażu wynika, że w grupie wiekowej 18-25 większy odsetek białych Amerykanów sięgał po marihuanę.

Za The Washington Post

Za The Washington Post

A teraz zobaczcie wykres, który pokazuje wskaźnik aresztowań za posiadanie marihuany (na 100 000 mieszkańców) dla białych i czarnych:

Za The Washington Post

Za The Washington Post

Amerykanie dysponują świetnym określeniem na uczucie, które wzbudzają te dwa wykresy: mind-blowing.

Dylan Matthews zauważył, że fenomen ten ma charakter powszechny – dotyczy różnych stanów i różnych hrabstw. Nie można go w pełni wytłumaczyć różnicami w traktowaniu posiadania marihuany w różnych regionach USA.

Kluczowe pytanie brzmi: co może w amerykańskim systemie społeczno-ekonomiczno-prawnym wyjaśnić tę rozbieżność?