Wczoraj zwróciłem uwagę, że zabawa skalą jest najprostszym sposobem manipulacji przesłania informacyjnego graficznej prezentacji danych. Chciałbym pokazać jeden z przykładów kreatywnego wykorzystania skali na wykresach.

Jakiś czasu, rządząca UK Partia Konserwatywna informowała o swoich osiągnięciach za pomocą poniższego wykresu:

something wrong with scale

Wykres po lewej stronie pokazuje wzrost o niecałe 4%. Wykres po prawej stronie pokazuje spadek o 33%.

Chciałbym podkreślić, że nie każda poprawka wykresu jest wynikiem złych intencji. Często obcinam osie – oszczędza to miejsce i eksponuje dane. Jeśli zakres danych na wykresie to na przykład od 50 do 100 to często ustawiam minimum osi na 40 i maksimum na 110 – tak by cały obszar wykresu był czynnie wykorzystany. Ubocznym efektem takiego postępowania jest zwiększenie wizualnej różnicy pomiędzy danymi albo wizualne uwypuklenie zmiany danych (to właśnie zrobiono po lewej stronie rysunku).

Przykładów twórczego wykorzystania skali wykresów można znaleźć wiele. Tutaj znajduje się zestawienie kilku przypadków z telewizji Fox News.