Jeremy Grantham udostępnił kolejny kwartalny raport analityczny. Grantham zdecydował się przeanalizować sytuację na rynku surowców i towarów.  Rozważania Granthama można podsumować tak: trwający ponad stulecie długoterminowy trend spadku realnych cen surowców odwrócił się. Przyczyny tego zjawiska mają charakter fundamentalny i związane są ze wzrostem popytu (rosnąca liczba bogacącej się ludzkości) oraz napięciami podaży związanymi z ograniczoną wielkością dostępnych surowców.

Grantham przedstawia wyniki statystycznej analizy, pokazującej jak niskie jest prawdopodobieństwo by ceny surowców oddalone tak bardzo od linii trendu (jednostką jest odchylenie standardowe) ciągle pozostawały w długoterminowym trendzie.

Jaka jest moja opinia o wnioskach Granthama? Uważam, że prognozowanie długoterminowego wzrostu cen surowców (odwrócenia paradygmatu) jest zajmowaniem krótkiej pozycji na ludzkiej innowacyjności i kreatywności. To jest kluczowe dla zrozumienia krytyków wniosków Granthama. Te dwie cechy, innowacyjność i kreatywność, mają swoje granice, zwłaszcza w krótkim okresie, ale nie jestem przekonany, że już do nich dotarliśmy. Czas pokaże.

Zachęcam do lektury:


Jeremy Grantham Letter IQ 2011