David Rosenberg na krótko stracił ochotę na pisanie analiz ekonomicznych i postanowił posłużyć się bajkami rysunkowymi i wykresami by wskazać pewne zagrożenia dla rynku kapitałowego w 2011 roku. Główne punkty prezentacji Rosenberga:

  • ceny surowców (ropy dla USA i żywności dla rynków wschodzących) mogą podkopać ożywienie gospodarcze
  • dostosowanie cen na amerykańskim rynku nieruchomości jeszcze się nie skończyło
  • rynek pracy w USA daleki jest od wejścia w fazę szybkiego ożywienia
  • nad rynkiem finansowym ‚zawieszone’ są olbrzymie ilości długu rządowego
  • zaciskanie polityki monetarnej w Chinach może mieć globalne konsekwencje

Cały raport poniżej: