Raport pod tytułem ‚The coming surge in food prices’ stworzony przez analityków Nomura okazuje się być bardzo na czasie… choć pochodzi z września 2010 roku. Analitycy rozpatrują rynek żywności od strony popytowej i podażowej oraz konstruują indeks podatności na szoki żywnościowe: