The Guardian, na podstawie informacji zebranych przez analityków banku inwestycyjnego UBS stworzył bazę danych zawierającą ekspozycję europejskich banków na grecki dług publiczny. Każdy bąbelek przedstawia wielkość ekspozycji poszczególnych banków: albo w milionach euro, albo jako odsetek kapitału akcyjnego albo jako odsetek aktywów. Kolor bąbelka oznacza państwo pochodzenia banku.