Pięćdziesiąt cztery strony tabel, wykresów i komentarzy, z których wyłania się dosyć pesymistyczny obraz rynków finansowych: