UBS Investment Research przygotował raport o kosztach wyjścia ze strefy euro. Dla państw peryferyjnych oszacowano je na 40%-50% PKB w pierwszym roku (9 500 EUR do 11 500 EUR per capita) oraz 3 000 EUR do 4 000 EUR w następnych latach. Dla państw rdzenia oszacowano koszty na 20% do 25% PKB (6 000 EUR do 8 000 EUR per capita) w pierwszym roku oraz 3 000 EUR do 4 500 EUR w następnych latach.

Bardzo interesująca analiza poruszająca wiele aspektów ignorowanych przez zwolenników wyjścia Grecji ze strefy euro. Brakuje w niej jedynie, i aż, analizy kosztów pozostania w EMU.