Paul Kedrosky zwrócił uwagę na swoim blogu, że sprzedaż na jednego zatrudnionego powoli dogania w Apple wartości typowe dla spółek naftowych i przekracza już 1,6 mln USD. To najwyższy wskaźnik wśród znanych firm technologicznych. Microsoft osiąga sprzedaż na jednego zatrudnionego na poziomie 0,64 mln USD, Dell na poziomie 0,59 mln USD ale już Oracle na poziomie 0,25 mln USD.

Całe zestawienie, które stworzył Kedrosky znajduje się poniżej:

Za Paul Kedrosky

Za Paul Kedrosky

Poszedłem śladem Kedroskiego i policzyłem jak wyglądałby zysk netto na jednego pracownika. Co się okazało? Pod tym względem Apple jest najbardziej efektywną spółką z zestawienia. Przeciętnie, każdy  z 34 300 pracowników Apple generuje około 313 000 USD zysku. Dwaj naftowi giganci, Exxon i Chevron, osiągają odpowiednio 256 000 USD i 207 000 USD zysku netto na pracownika. Apple przegrywa jednak w tej konkurencji z Google, które zostało przez Kedroskiego pominięte z niezrozumiałych dla mnie powodów. Przeciętnie, pracownik Google generuje 338 000 USD zysku netto swojej spółce.

Tak wygląda całe zestawienie. Dane pochodzą z Google Finance i Yahoo Finance (C/S). Zysk netto i sprzedaż obliczyłem ‘pod górkę’, dzieląc kapitalizację rynkową przez wskaźniki C/Z i C/S (to łatwiejsze niż szukanie danych o sprzedaży i zysku netto). Występują pewne różnice z danymi Kedroskiego ale nie są one drastyczne (z wyjątkiem Exonnu). Dane o kapitalizacji, zysku i sprzedaży w mld USD, o sprzedaży na zatrudnionego w mln USD, o zysku na zatrudnionego w tyś USD.

s na pracownika i z na pracownika