Nowa porcja linków na weekend:

W nawiązaniu do tekstu o tym jak rozpoznać, ze prezes kłamie chciałbym zwrócić uwagę na interesujące badania, które przeprowadzono w Polsce, a których celem było ustalenie jak wielkość zaangażowania zarządu i rady nadzorczej w spółkę (mierzona udziałem w kapitale akcyjnym) wpływa na skłonność spółek do podawania zawyżonych wyników finansowych przed debiutem na rynku publicznym i przed audytem oraz skłonność do odrzucania zasad Dobrych Praktyk. Tutaj znajduje się omówienie badań na blogu Grzegorza Zalewskiego a tutaj oryginalna praca. To jeden z wykresów:

Za Inga Kowalewska

Za Inga Kowalewska

Dziewczynka wprowadziła sporo zamieszania na rynki towarów rolnych. Fenomen klimatyczny istotnie wpływa na plony kluczowych zbóż i roślin przemysłowych a tym samym na notowania cen tych surowców. Poniżej mapa z artykułu w Finacial Times o wpływie Dziewczynki na rynki rolne.

Za Financial Times

Za Financial Times

Nawet Puls Biznesu napisał o wystąpieniu 12 sierpnia 2010 Omenu Hindenburga na Wall Street. Bespoke zwraca uwagę na pewne nieścisłości przy analizie tego wskaźnika. Jedną z zasad Omenu Hindenburga jest wystąpienie wysokiej liczby walorów osiągających nowe maksima i nowe minima na nowojorskiej giełdzie. Problem polega na tym, że wiele z papierów, które 12 sierpnia osiągnęły nowe maksima nie było akcjami zwykłymi lecz raczej papierami dłużnymi zapakowanymi w  papiery udziałowe. Czy takie walory rzeczywiście można użyć do mierzenia rozchwiania nastrojów na rynku akcyjnym?

Jeff Frankel o interesujących rozwiązaniach w polityce fiskalnej i makroekonomicznej z sukcesem zaimplementowanych w niewielkich państwach. Interesująca lektura z dużą ilościa odnośników.

Świetny artykuł o zwycięskim pochodzie i upadku… łóżek wodnych w USA. W połowie lat 80’ łóżka wodne stanowiły 20% rynku! Twórcom reklam w Polsce polecam uwadze to hasło: dwie rzeczy są lepsze na łóżku wodnym. Jedną z nich jest spanie.

Tyler Cowen w New York Times o gigantycznych subsydiach jakie zmotoryzowani otrzymują w postaci darmowych parkingów. Tyler przywołuje dane wskazujące, że 99% podróży samochodowych w USA kończy się na darmowych miejscach parkingowych. Subsydia jakie zmotoryzowani otrzymują z tego powodu można oszacować na 127 mld USD – to dane z 2002 roku. A przecież każdy miłośnik wolnego rynku wie, że nie ma darmowych parkingów…

Fakt dnia: ponad połowa sprawców zabójstw w USA jest momencie zbrodni albo pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków. Co ciekawe, te samo dotyczy ofiar.

Wielki Brat… zapewnia najlepsze raporty analityczne. Analitycy UBS wykorzystali analizę satelitarnych obrazów parkingów wokół sklepów Wall Mart by dokładniej prognozować trend przychodów detalicznego giganta. Wielkie banki inwestycyjne mają dostęp do obrazów satelitarnych niemal w czasie rzeczywistym.

A co Wy przeczytaliście interesującego?