The Economist przygotował fantastyczna prezentacje, która pozwoli czytelnikom szybko zapoznać się z sytuacją gospodarczą państw Unii Europejskiej. Punktem wyjścia był podział na strefę euro, państwa z walutą przywiązaną do euro i państwa z płynnym kursem walutowym.

Prezentacja zawiera dane o wielkości gospodarek, wielkości PKB per capita i wysokości bezrobocia, wysokości długu publicznego, deficytu budżetowego i zapadalności długu rządowego oraz rocznej zmianie PKB w 2009 roku, w ostatnim kwartale i prognozach na 2010 roku.

Warto zwrócić uwagę na graficzną prezentację wielkości gospodarek by wyrobić sobie właściwie zdanie o znaczeniu poszczególnych państw dla ‘ekonomicznego zdrowia’ Unii Europejskiej. Interesujące jest także spojrzenie na ostatnie wyniki gospodarcze pod kątem oceny naturalnego mechanizmu adaptacyjnego w postaci wolnego kursu walutowego.

W tym miejscu warto może zadać pytanie wszystkim zwolennikom standardu złota, którzy są jednocześnie zagorzałymi zwolennikami utrzymania własnej waluty narodowej w celu neutralizowania przez jej kurs szoków gospodarczych: jak wygląda mechanizm adaptacyjny w standardzie złota i czym się różni od bolesnej, wewnętrznej dewaluacji, dostępnej państwom ze strefy euro?