Mam zamiar podroczyć się z czytelnikami. Poniższy wykres przedstawia wskaźnik długu netto do PKB jednego z państw rozwiniętych, w horyzoncie długoterminowym (lata 1693-2015). Moje pytanie brzmi: ile razy ujęte na wykresie państwo było niewypłacalne w okresie obejmowanym przez wykres? Dodam tylko, że przeciętny wskaźnik dług sektora publicznego do PKB wyniósł w tym okresie około 100%

Za Morgan Stanley

Za Morgan Stanley

Wykres, pochodzi z interesującej analizy Morgan Stanley, która kilkanaście dni temu trafiła na czołówki mediów biznesowych z tytułami w rodzaju Nie pytaj, kiedy rządy splajtują, ale jak.