Świeża porcja linków na weekend:

Lepiej być optymistą! Przynajmniej wtedy, gdy szukamy pracy. Naukowcy przeprowadzili badania na absolwentach MBA szukających pracy. Okazało się, że optymiści (ludzie, którzy wierzą, że dobre rzeczy przytrafiają im się częściej niż złe rzeczy) osiągali lepsze wyniki w szukaniu pracy, oczywiście, po uwzględnieniu umiejętności. Mają także większe szanse na awans. Część z tych wyników to zasługa postrzegania optymistów przez otoczenie jako bardziej charyzmatycznych i posiadających większe szanse na sukces ale badacze stwierdzają, że ten efekt nie wyjaśnia całości przewagi optymistów.

Cytat tygodnia, z badań naukowych o tym w jaki sposób sytuacja ekonomiczna determinuje jakość terrorystów samobójców: Korzystając z próby badawczej, która zawierała palestyńskich terrorystów samobójców, którzy zaatakowali izraelskie cele w latach 2000-2006 pokazaliśmy dowody na istnienie korelacji pomiędzy sytuacją ekonomiczną, cechami terrorystów samobójców i rodzajem celów, które atakują. Wysoki wskaźnik bezrobocia pozwala organizacjom terrorystycznym na werbowanie lepiej wykształconych, bardziej dojrzałych i bardziej doświadczonych terrorystów samobójców, którzy atakują bardziej wartościowe cele w Izraelu. Doświadczony terrorysta samobójca? To nowość.

Wreszcie jakiś tekst o tym, że ceny ropy naftowej spadną. Zawsze polecam na blogu czytanie analiz przedstawiających dane zjawisko z różnych punktów widzenia. W ramach ułatwiania tego zadania czytelnikom bloga znalazłem artykuł o nowej podaży i stagnacji popytu na rynku ropy naftowej, które niechybnie doprowadzą do spadku cen.

Peter Boone i Simon Johnson o bardzo trudnej sytuacji Irlandii. Fakt, na który trzeba zwrócić uwagę: około 30% kredytów w bilansach irlandzkich banków to kredyty niespłacane lub zagrożone. To jest potencjalny ‘zły dług’ w wysokości 100% irlandzkiego produktu narodowego brutto. Szczególnie warty jest polecenia fragment o konieczności rozróżnienia irlandzkiego PKB od PNB, ze względu na dużą ilość korporacji, które wybrały Irlandię na swoje siedziby tylko ze względu na przyjazne prawo podatkowe.

Joseph Stiglitz i Linda Bilmes o prawdziwym koszcie wojny w Iraku, szacowanym na ponad trzy biliony dolarów. Prognozy administracji Busha zakładające 50-60 mld USD kosztów to jedno z największych niedoszacowań w historii polityki budżetowej. Interesujący jest fragment o kosztach alternatywnych wojny Irackiej – bez wątpienia warto zapoznać się z tą ideą.

Interesujący tekst o rynku kawy. To jeden z surowców, którego cena wyraźnie pnie się w górę. W ostatnich dwunastu miesiącach cena kawy wzrosła o ponad 55%. Gregor Macdonald zwraca uwagę na istotne podobieństwa pomiędzy rynkiem ropy naftowej i kawy i przypomina, że kawa jest drugim po ropie surowcem pod względem wartości globalnego eksportu.

Czego można się dowiedzieć z zachodniej prasy? Cytuję Slate: Północ obejmuje budżetowe jastrzębie: Niemcy, Polskę, Estonię, Skandynawię, Czechy i Słowację. Nowy gabinet brytyjski ze swoim planem oszczędnościowym zamierza wrócić na północ po dłuższej obecności na południu. Francja znajduje się gdzieś pomiędzy. Cały tekst traktuje o tym, że podział wschód-zachód zastąpiony został w Europie przez podział południe-północ.

Jak nauczyłem się kochać hodowlanego łososia? – interesujący tekst w Time. Przy okazji, kto zdaje sobie sprawę, że polska firma jest jednym z największych dostawców łososia na globalne rynki? Ostatnio zadebiutowała na giełdzie w Oslo.

A Wy co interesującego przeczytaliście?