Dwa lata minęło od dramatycznych wydarzeń z września 2008 roku, które były kulminacją kryzysu finansowego. Upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers z całą pewnością przejdzie do historii finansowej i gospodarczej świata. Warto więc spojrzeć co stało się z rynkiem akcyjnym od tamtego okresu.

Umożliwia to tabela opublikowana przez Bespoke, który pokazuje zmiany notowań poszczególnych sektorów indeksu S&P 500 od upadku Lehman Brothers do minimum zanotowanego w czasie bessy, od minimum bessy do poziomów z 14 września 2010 oraz zmianę indeksu konieczną do powrotu na poziomu sprzed upadku Lehman Brothers.

Za Bespoke

Za Bespoke

Warto zwrócić uwagę, że dwa sektory, dyskrecjonalne dobra konsumpcyjne oraz technologie, są powyżej poziomów z września 2008 roku. Sektor finansowy i naftowy mają najwięcej do nadrobienia.

David Rosenberg, tłumacząc się ze swojej byczej postawy na rynku złota, pokazał interesujące zestawienie zawierające stopy zwrotu (nominalne) z ostatnich 10 lat z inwestycji w najważniejsze klasy aktywów. Uwagę, zwraca nie tylko fenomenalna postawa złota ale także wyraźna przewaga obligacji nad rynkiem akcyjnym. Przy okazji, warto zwrócić uwagę na argumentację Rosenberga, który podkreśla, że zachowanie cen złota nie ma żadnego związku z oczekiwaniami inflacyjnymi lecz z obawą o destrukcję długu.

Za David Rosenberg

Za David Rosenberg

Societe Generalne pokazało jak działa mechanizm adaptacyjny wbudowany w europejski system socjalny. Mechanizm ten stabilizuje dochody gospodarstw domowych w czasie recesji poprzez zwiększenie transferów socjalnych netto. Ten sam mechanizm odpowiada oczywiście za cykliczność bilansów budżetowych w państwach strefy euro, gdyż zwiększony wydatki na transfery socjalne w czasie recesji połączone ze spadkiem dochodów podatkowych w czasie recesji zwiększają deficyt.

Za Societe Generalne

Za Societe Generalne